shadow
poniedziałek, 27 styczeń 2014 11:21

Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania
 • Wydawnictwo: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Opis:

  Kwartalnik naukowy „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” pojawił się na rynku wydawniczym w 2012 r. Interdyscyplinarna tematyka czasopisma podejmuje kwestie rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych opisując je zarówno od strony charakterystycznych dla nauki ujęć teoretycznych, jak i analiz praktyki społecznej.

  Kwartalnik „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” integruje środowiska specjalistów wielu dyscyplin naukowych reprezentujących szeroki wachlarz stanowisk metodologicznych i zainteresowań badawczych a zajmujących się problematyką niepełnosprawności. Do budowania merytorycznej zawartości czasopisma zaproszeni są również przedstawiciele administracji państwowej realizujący na co dzień zadania w obszarze szeroko rozumianej rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz podmioty, które w realizacji tej polityki aktywnie uczestniczą: środowiska przedsiębiorców oraz sektor organizacji pozarządowych.

  Obszary tematyczne publikowanych artykułów dotyczą niepełnosprawności w aspektach: medycznym, prawnym, zabezpieczenia społecznego, edukacji i terapii, psychologicznym, zaopatrzenia w najnowsze środki wsparcia technicznego, przygotowania zawodowego i aktywności zawodowej oraz turystyki, sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnością.

  Czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 4,99 pkt. Jest ono zarejestrowane w: „The Central Europen Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), „Index Copernicus International” oraz „Polskiej Bibliografii Naukowej”. Kwartalnik wydawany jest pod redakcją naukową dr Wojciecha Skiby (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Aleksandry Perchli – Włosik (Uniwersytet Wrocławski). Redakcja przyjmuje do publikacji prace naukowe, których wartość merytoryczna oceniana jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.

  Strona internetowa: www.pfron.org.pl/kn