shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 20:14

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – PÓŁROCZNIK NAUKOWY

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – PÓŁROCZNIK NAUKOWY
 • Wydawnictwo: Zakład Peadgogiki Specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego
 • Opis:

  Czasopismo naukowe wydawane przez Zakład Peadgogiki Specjalnej Uniwersytetu  Gdańskiego. Nadrzędnym celem czasopsima jest aktualizacja problemów z zakresu pedagogiki specjalnej.


  Czasopsimo prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na niepełnosprawność. Na łamach czasopisma publikowane są sprawozdania z rozwiązań praktycznych, wyniki badań empirycznych oraz analizy teoretyczne. Każdy z numerów "Niepełnosprawność - półrocznik naukowy" odnosi się do wyznaczonego tytułem obszaru. Tematy ostatnich numerów:

  • Teoretyczne i badawcze konteksty współczesnej pedagogiki specjalnej
  • Życie z niepełnosprawnością - trud dorastania i społecznej egzystencji
  • Integracja szkolna
  • Problemy subdyscyplin pedagogiki specjalnej

  OPIS ZE STRONY INTERNETOWEJ:
  http://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/info.html