shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 20:23

SZKOŁA SPECJALNA

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: SZKOŁA SPECJALNA
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Opis:

  Czasopismo „Szkoła Specjalna” stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

  W centrum uwagi są także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania dorosłych osób niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

  Procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji i terapii analizowane są w aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. Prezentowane są również wydarzenia naukowe o zasięgu krajowym i zagranicznym, wymieniane doświadczenia, zwłaszcza z dobrej praktyki pedagogicznej.

  Każdy numer czasopisma recenzowany jest przez 2 niezależnych ekspertów z uwzględnieniem zaleceń MNiSW zawartych w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011).

  Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną (referencyjną).

  Szkoła Specjalna ma punktację MNiSW – 5 punkty w kategorii B za 2013 rok

  http://www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl/


  W związku z zamiarem wydania w 2015 roku specjalnego numeru Szkoły Specjalnej, poświęconego problematyce edukacji i terapii uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w kontekście międzykulturowym, serdecznie zachęcamy wszystkich przedstawicieli krajowych i zagranicznych środowisk akademickich i pedagogicznych, do przesyłania na adres redakcji artykułów o charakterze teoretycznym i empirycznym, poświęconych wskazanej tematyce.

              Materiały, dostosowane do wymogów redakcyjnych, określonych na stronie internetowej czasopisma www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl  wraz z podpisanym oświadczeniem o oryginalności artykułu, prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

              Mamy nadzieję, iż zgromadzony materiał, pozwoli na stworzenie interesującego numeru,  obszernie traktującego o sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w perspektywie międzykulturowej.

              Szkoła Specjalna jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami. Czasopismo ma punktację MNiSW - 5 punktów w kategorii B.

  Zespół redakcyjny