shadow
piątek, 10 październik 2014 09:22

a/ Wykaz czasopism zagranicznych przygotowany przez dra Stefana Przybylskiego, APS

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Wykaz czasopism zagranicznych przygotowany przez dra Stefana Przybylskiego, APS
 • Wydawnictwo: różne
 • Opis:

  Exceptional Children (EC)   -   An official Journal of  the Council for Exceptional Children – publikowany jest jako kwartalnik – wydawany  w formie papierowej i elektronicznej

  http://waw.cec.sped.org/Publications/CEC-Journals

   

  British Journal of Learning Disabilities – wydawane przez British Institute of Learning Disablities – jest kontynłatorem czasopisma Mental handicap – kwartalnik – wydawany od 1994

  http://www.onlinelibrary.wiley.com/journal

   

  Journal of Intellectual Disability Research – An official journal of MENCAP, the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disability – wydawany jest jako dwumiesięcznik i w rankingu 37 czasopism z obszaru pedagogiki specjalnej zajął drugie miejsce 

  http://www.onlinelibrary.wiley.com/journal

   

  Journal of Rehabilitation Research and Development – wydawany przez  United States Department of Veterans Affairs  - od 1983 jest kontynuatorem The Bulletin of Prosthetics Research – czasopismo o charakterze medycznym oraz przedstawia nowe technologie wykorzystywane w rehabilitacji

  http://waw.rehab.research.va.gov/jrrd

   

  International Journal of Special Education wydawany  przez the International Association of Special Education – od 2002 wydawany jest na stronie interentowej i dostępny jest za darmo z możliwością wydruku 

  http://waw.internationaljournalofspecialeducation.com

   

  The Journal of the International Association of Special Education  - wydawany przez the International Association of Special Education – wydawany jeden raz rocznie (wiosna) – drukowane są artykuły zarówno badawcze jak i pokazujące pewne rozwiązania praktyczne w różnych krajach

  http://www.iase-biz1.webs.com/publications

   

  Teacher Education and Special Education (TECE) – The Journal of the Teacher Education Division of the Council for Exceptional Children – głównym celem jest stymulowanie i doskonalenie kadr do pracy  z dziećmi o specjalnych potrzebach

  http://www.sagepub.com.journalsarly

   

  Topics in Early Childhood Special Education – zawiera wiele artykułów o charakterze praktycznym, które pozwalają osobom pracującym z małymi dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwiązywać trudne problemy

  http://waw.intl-tec.sagepub.com

   

  Teaching Exceptional Children  (TEC) –  wydawany przez Council for Exceptional Children publikowany sześć razy rocznie – oprócz artykułów można także pozyskać takie materiały jak: video,prezentacje, narzędzia i materiały, które można wykorzystać w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami

  http://www.cec.sped.org/Publications/CEC-Journals/

   

  Remedial and Special Education – ma character interdyscyplinarny i łączy teorię i praktykę w zakresie edukacji uczniów, których tradycyjne nauczanie jest nieefektywne  

  http://waw.rse.sagepub.com

   

  Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER) – wydawany przez Instytute of Special Education and Rehabilitation of the Faculty of Philosophy in Skopje and Macedonian Associations of Special Educators

  http://waw.jser.fzf.ukim.edu.mk

   

  Inclusion   - wydawane przez American Association on Intellectual and Developmental Disabilities – stanowi forum wymiany  poglądów i doświadczeń w zakresie pełnej inkluzji osób z intelektualnym I rozwojowym zaburzeniem – kwartalnik

  http://waw.aaidd.org/publications/journals

  wybrane czasopisma dostępne online (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

  • Journal of intellectual and developmental disability
  • Journal of autism and developmental disorders
  • Mental retardation
  • American journal of mental retardation
  • The Australian journal of mental retardation
  • Mental retardation abstracts
  • Autism: the international journal of research and practice
  • Journal of autism and childhood schizophrenia
  • International review of research in mental retardation

  Czasopisma wydawane przez Hammill Institute on Disabilities

  http://www.hammill-institute.org/journals

  • Assessment for Effective Intervention (AEI)
  • Communication Disorders Quarterly (CDO)
  • Career Development and Transition for Exceptional Individuals (CDTEI)
  • Focus on Autism and Other Developmental Disabilities (FOCUS)
  • Intervention in School and Clinic (ISC)
  • Journal of Disability Policy Studies (JDPS)
  • Journal of Emotional and Behavioral Disorders (JEBD)
  • Journal of Learning Disabilities
  • Journal of Positive Behavior Interventions (JPBI)
  • Journal of Special Education (JSE)
  • Learning Disability Quarterly (LDQ)
  • Rehabilitation Counseling Bulletin (RCB)
  • Remedial and Special Education (RASE)
  • Topics in Early Childhood Special Education (TECSE)
  • Word of Mouth (WOM)