shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 19:19

AMERICAN ANNALS OF THE DEAF

W centrum rozważań teoretycznych i dociekań emirycznych czasopisma American Annals Of The Deaf jest osoba z dysfunkcją narządu słuchu. Czasopismo poświęcone jest problematyce kształcenia i usług pokrewnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących i niedosłyszących.

Po raz pierwszy opublikowane w 1847 roku. Jest ono najstarszym i najbardziej poczytnym anglojęzycznym czasopismem dotyczącym kształcenia i usług oferowanych osobom niesłyszącym i niedosłyszacym.

Wśród poruszanych tematów odnajdujemy zagadnienia dotyczące, m.in. metod i strategii komunikacyjnych, rozwoju języka u osób niesłyszacych i niedosłyszacych, strategii dotyczacych równouprawnienia i mieszkalnictwa oraz relacji rodzic - dziecko. Czasopismo stanowi bogate źródło wskazówek praktycznych dla nauczycieli i specjalistów.

Każdego roku publikowane są cztery numery  American Annals of the Deaf  (Wiosna, Lato, Jesień, Zima) oraz wydanie roczne, które dotyczy szkół i programów nauczania dla uczniów niesłyszących lub słabo słyszących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wydanie roczne stanowi kompleksową ofertę setek szkół i programów kształcenia dla uczniów z wadą słuchu. Odnajdujemy w nim również zestawienie danych demograficznych, audiologicznych i edukacyjnych dotyczących uczniów niesłyszących lub słabo słyszących w różnych typach szkół.