shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 19:26

AMERICAN JOURNAL ON INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES (AIJDD)

American Journal On Intellectual and Developmental Disabilities (dawnej American Journal on Mental Retardation) to pierwsze w swoim rodzaju czasopismo od ponad 115 lat. W centrum rozważań teoretycznych i dociekań emirycznych czasopisma jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną.

AJJDD prezentuje interdyscyplinerane badania z zakresu nauk bilogicznych, behawioralnych i pedagogicznych. Oferuje najwyższą jakość wiedzy na temat niepełnosprawności intelektualnej, jej przyczyn, leczenia i zapobiegania.
W kolejnych wydaniach czasopisma odnajdujemy:

  • sprawozdania z badań empirycznych, których problamatyka koncentruje się wokół charakterystyki osób z niepełnosparwnością intelektualną oraz cech i czynników determinujacych indywidualne zróżnicowanie w populacji osób z ologofrenią,
  • prace przeglądowe,
  • sprwozdania z badań ewaluacyjnych na temat nowych procedur oraz programów opieki, wychowania oraz rehabilitacji.

 

W American Journal On Intellectual and Developmental Disabilities odnajdujemy także analizy empiryczne dotyczące opieki, kształcenia, rehabilitacji oraz dorosłości osób z Autyzmem, zespołem Downa, zespołem Williamsa, zespołem Pradera-Williego i wiele innych.

AJJDD podejmuje problamatykę niepełnosparwności intelektuanej zarówno w wymarze indywidualnym, jak i społecznych. Wymiar społeczny podejmowanych tematów skupia się na analizach kontekstu społecznego i sytuacyjnego funkcjonowania osób z oligofrenią w środowisku wewnatrzrodzinnym, mikrospołecznym i mezospołecznym.