shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 19:31

BRITISH JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION

British Journal Of Special Education to znane i cenione czasopismo obejmujące swą problamtyką cały zakres trudności w uczeniu się u dzieci zarówno w szkołach ogólnodostępnych, jak i specjalnych. Jest on powszechnie czytane przez praktyków i teoretyków w Wielkiej Brytanii i za granicą.

British Journal of Special Education zajmuje się w szerokim zakresie specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich szczeblach kształcena. Czasopismo kładzie szczególny nacisk na: innowacyjne praktyki w zakresie kształcenia specjalnego oraz integracyjnego, rozpowszechnianie wyników badań realizowanych przez najwybitniejszych praktyków oraz analizę wpływu ustawodawstwa na praktykę pedagogiczną w Wielkiej Brytanii i za granicą. Czasopismo prezentuje także raporty z brytyjskich debat parlamentarnych, recenzje książek oraz publikacje programów kształcenia specjalnego i integracyjnego na różnych szczeblach edukacji.