shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 19:32

BRITISH JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT

W centrum rozważań teoretycznych i dociekań emirycznych czaspisma znajduje się osoba z dysfunkcją narządu wzroku. British Journal of Visual Impairment to interdyscyplinarne, recenzowane czasopismo dotyczące badań społecznych, polityki i praktyki. Czasopismo publikuje artykuły na temat zaburzeń widzenia w kontekście edukacji, zdrowia, opieki społecznej, zatrudnienia, zastosowania technologii. Adresatami BJVI są głównie osoby zawodowo zajmujące się dziećmi i dorosłymi osobami z zaburzeniami widzenia.

 

Stanowi ono istotne forum dla aktualnych poglądów dotyczących różnorodnych zagadnień i perspektyw związanych z wadami wzroku. BJVI łączy wysoki standard doskonałości akademickiej z przejrzystością prezentacji doświadczeń praktycznych. Czasopismo publikuje artykuły empiryczne i teoretyczne. Porusza kwestie, które mają na celu zwiększenie wiedzy na temat potencjalnych przeszkód na drodze uczenia się i funkcjonowania osób z wadami wzroku.

Rocznie ukazują sie trzy numery British Journal of Visual Impairment. BJVI prezentujące m.in: wykłady z teorii, raporty z badań empirycznych, sprawozdania z praktyki, komentarze, które mogą inicjować debatę na temat różnorodnych kwestii w zakresie opieki, rehabilitacji, edukacji oraz dorosłości osób z dysfunkcja narządu wzroku.