shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 19:34

EUROPEAN JOURNAL OF SPECIAL NEEDS EDUCATION

Czasopismo European Journal of Special Needs Education ukazujące się od 1986 roku doskonale odzwierciedla dynamiczny rozwój teorii i praktyki kształcenia specjalnego na całym świecie. Przeznaczony zarówno dla praktyków, jak i naukowców, stanowi forum dla sprawozdawczości i przeglądu badań naukowych oraz znaczących zmian w zakresie edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Publikowane na ramach czasopisma artykuły koncentrują się wokół problematyki specjalnych potrzeb edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji oraz kwestii funkcjonowania osób je przejawiających w życiu dorosłym. European Journal of Special Needs Education prezentuje: sprawozdania z badań naukowych, doniesienia z praktyki, recenzje książek, terminarz konferencji. 


Informacje (opis + zdjęcie) pochodzą ze strony internetowej:

http://www.tandfonline.com/action/showMostReadArticles?journalCode=rejs20