shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 19:39

INTELLECTUAL AND DEVELOPMENTAL DISABILITIES

Intellectual and Developmental Disabilities (IDD) konsekwentnie plasuje się wśród najbardziej poczytnych czasopism dotyczących edukacji specjalnej i rehabilitacji. IDD jest recenzowanym, interdyscyplinarnym czasopismem poświęconym niepełnosprawności intelektualnej oraz innym zaburzeniom rozwoju. Stanowi bogate źródło wiedzy dla praktyków, teoretyków, polityków, osób niepełnosparwnych i ich rodzin oraz wszystkich innych zainteresowanych edukacją, rehabilitacją, opieką i wspraciem osób z niepełnosparwnością intelektualną i z zaburzeniami pokrewnymi.

Tematyka czasopisma koncentruje się m.in. wokół metod oraz programaów nauczania i kształcenia specjalnego, ich oceny i ewaluacji. Porusza kwestie związane z administracją, usługami oferowanymi osobom z niepełnosparwnością i ich rodzinom. Czasopismo prezezentuje prace przeglądowe, emiryczne oraz sprawozdania z praktyki.

Informacje (opis + zdjęcie) pochodzą ze strony internetowej:

http://aaiddjournals.org/