shadow
niedziela, 14 lipiec 2013 19:41

INTERNATIONAL JOURNAL OF DISABILITY, DEVELOPMENT AND EDUCATION

Publikowany od 1954 roku International Journal of Disability Development and Education to interdyscyplinarne, recenzowane czasopismo o międzynarodowym zasięgu.  Stanowi ono bogate źródło informacji w zakresie najnowszych badań i rozwiązań praktycznych.

Podejmuje zagadnienia dotyczące różnorodnych aspektów rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z różnymi typami niepełnosprawności. Zawartość IJDDE odzwierciedla różnorodne tematy, dyscypliny, metody badawcze i perspektywy kulturowe. Obejmuje między innymi zagadnienia tematycznie zorientowane wokół edukacji specjalnej, psychologii, zdrowia, pracy społecznej i psychiatrii. Zawiera prace przeglądowe, empiryczne, recenzje książek.

Informacje (opis + zdjęcie) pochodzą ze strony internetowej:

http://www.tandfonline.com/toc/cijd20/current