shadow
niedziela, 23 czerwiec 2013 19:13

Zdjęcia z Seminarium kończącego projekt EFS

Napisał 

Zdjęcia z Seminarium kończącego projekt EFS realizowany w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej "Pedagogika specjalna - nowa specjalność" (01.08.2009-31.07.2013).

Seminarium odbyło się 5 czerwca 2013 r., a jego myślą przewodnią był temat Pedagog specjalny - posłannictwo - zawód.

Podczas seminarium mogliśmy posłuchać prelekcji dr. hab., prof. APS Bernadetty Szczupał, dr Małgorzaty Paplińskiej oraz dra Jarosława Michalskiego.
 

Poniżej prezentujemy wystąpienia z Seminarium kończącego projekt EFS realizowany w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej "Pedagogika specjalna - nowa specjalność" (01.08.2009-31.07.2013).
Seminarium odbyło się 5 czerwca 2013 r., a jego myślą przewodnią był temat " Pedagog specjalny - posłannictwo - zawód".
 

Podczas seminarium mogliśmy posłuchać następujących prelekcji:

 - dr. hab., prof. APS Bernadety Szczupał (Zakład Podstaw Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa)
Maria Grzegorzewska o godności nauczyciela – w konfrontacji ze współczesnością

- dr Małgorzaty Paplińskiej (Zakład Tyflopedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa)
Pedagog specjalny - jego rola i zadania. Przygotowanie do zawodu i doświadczenia tyflopedagoga

- dr. Jarosława Michalskiego (Zakład Pedeutologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa)
Być refleksyjnym nauczycielem – czy to wystarczy?
 

Ostatnio zmieniany czwartek, 07 listopad 2013 11:19