shadow
środa, 04 czerwiec 2014 09:52

Dlaczego dziećmi uzdolnionymi musi pilnie się zająć pedagogika specjalna? Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Napisał 

 Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

Dlaczego dziećmi uzdolnionymi musi pilnie się zająć pedagogika specjalna?
Wyniki badań nad dziećmi uzdolnionymi matematycznie

 

Zwróciłam się do studentów, nauczycieli i rodziców z pytaniem: W jakim obszarze nauk pedagogicznych znajdują się problemy wychowania i kształcenia uzdolnionych dzieci? Żadna z zapytanych osób nie wymieniła pedagogii specjalnej. Widocznie w powszechnym przekonaniu dzieci uzdolnione nie mają specjalnych potrzeb edukacyjnych, wszak pedagogika specjalna tym się zajmuje. Ponieważ zależy mi na zmienianie takich poglądów, w artykule tym postaram się przekonać Czytelnika odnośnie skutków nie dostrzegania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci uzdolnionych.
  Żeby uniknąć uogólnień przedstawię problemy uzdolnionych matematycznie dzieci. Podstawą są wyniki badań uzyskane w projekcie finansowanym ze środków na wspieranie badań naukowych . Realizując je skonstruowałam narzędzia diagnostyczne rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci. Oszacowałam też liczbę dzieci uzdolnionych matematycznie i wybitnie uzdolnionych. Ustaliłam ich cechy umysłu i zgromadziłam dowody na to, że uzdolnienia matematyczne marnieją, jeżeli nie są u dzieci we właściwym czasie pielęgnowane i rozwijanie. Potem podjęłam też pewne działania zmierzające do zmiany na lepsze szkolnych losów uzdolnionych dzieci, na zasadzie uwzględnienia ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wszystko to przedstawię – z konieczności – syntetycznie, ale w przypisach zamieściłam informację, gdzie znajduje się szersze omówienie wspomnianych problemów. [...]

Cały artykuł dostępny jest w pliku pdf jako załącznik/ plik do pobrania poniżej/