shadow
czwartek, 14 listopad 2013 13:18

Autyzm - Na granicy zrozumienia

Dodatkowe informacje

  • Autor: Barbara Winczura (red.)
  • Rok wydania: 2010
  • Tytuł: Autyzm - Na granicy zrozumienia
  • Miejsce wydania: Kraków
  • Wydawnictwo: Impuls

Wstęp

 

gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym,

 co rozumieją,

 zapadłaby nad światem wielka cisza

                                                                

 Albert Einstein

 

Mija kolejne ćwierczwiecze wieloaspektowych badań nad autyzmem, a pomimo to pozostaje on nadal zagadką. Badacze, lekarze, terapeuci wciąż dążą do jej rozwikłania. Z każdym krokiem przybliżają się do jej zrozumienia, jednak przy obecnym stanie badań nad tym zaburzeniem nie jesteśmy jeszcze w stanie dać wszystkich odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Możemy za to śmiało przybliżać się do ich odnalezienia. Niniejsza praca stanowi cenne świadectwo poszukiwań w tym aspekcie.

Z radością oddajemy do rąk Czytelników książkę, która w wielu szczegółowych kwestiach przybliża nas do granicy zrozumienia autyzmu. Przybliża do niej, ale jej nie przekracza. Prezentowane artykuły ukazują obecny stan wiedzy, prowadzone badania, jak i hipotezy potrzebujące weryfikacji w wielu wąskich zagadnieniach związanych ze spektrum autystycznym. Zagadnienia te mogą zainteresować nie tylko teoretyków, ale także diagnostów, terapeutów czy rodziców dzieci dotkniętych autyzmem. Świadomym zamierzeniem redaktorskim było pozostawienie Autorom swobody co do wyboru formularza czy struktury tekstów. Stąd niektóre z artykułów mają charakter przeglądowy, inne zaś oparte są na własnych badaniach.

Wyrażam głęboką wdzięczność wszystkim Autorom, którzy zechcieli podzielić się na łamach tej publikacji stanem swojej wiedzy, a poprzez to przybliżyć nam świat dziecka autystycznego. Właśnie to stanowi zasadniczy cel niniejszego zbioru tekstów: uruchomić wyobraźnię, by „przeskakując” granicę naszego umysłu do umysłu ludzi z autyzmem dotknąć tajemnicy ich funkcjonowania, z nadzieją głębszego poznania rozumienia świata przez osoby dotknięte autyzmem. Oczywiście z przyjęciem faktu, że pewne zachowania charakterystyczne dla tego zaburzenia, często wydają się niewytłumaczalne przy obecnym stanie wiedzy.

               I takie właśnie życzenia kieruję do Czytelników, którzy zechcą otworzyć karty tej książki – oby poprzez te stronice świat dziecka autystycznego stał się nam bliższy, a tym samym, abyśmy coraz bardziej przybliżali się do granicy zrozumienia nie tylko samego zaburzenia, co osób nią dotkniętych.

 

 

Barbara Winczura