shadow
środa, 16 lipiec 2014 08:31

Literatura dla rodziców, terapeutów i nauczycieli dziecka z wadą słuchu- diagnoza i rehabilitacja dziecka z wadą słuchu (opracowanie - mgr Marta Lewandowska, Zakład Surdopedagogiki APS)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Literatura dla rodziców, terapeutów i nauczycieli dziecka z wadą słuchu- diagnoza i rehabilitacja dziecka z wadą słuchu
 • Autor wykazu: mgr Marta Lewandowska, Zakład Surdopedagogiki APS
 • Treść wykazu:

   


  Berg Frederick S., „Acoustic and Sound Systems in School”, Singular Publ. Group Inc., San Diego 1993
  Bieńkowska K., „Gotowość szkolna dziecka z uszkodzonym narządem słuchu”, APS, Warszawa 2013
  Buryn U., Hulboj T., Kowalska M., Podziemska T., „Mój uczeń nie słyszy”, MEN, Warszawa 2001
  Csanyi Y., „Słuchowo- werbalne wchowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu”, WSiP, Warszawa 1994
  Domeradzka- Kowalkowska J., „Przewodnicy w świecie ciszy”, Impuls, Kraków 2008
  Dryżałowska G., „Rozwój języka dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna”, UW, Warszawa 1997
  „Dziecko w szkole- poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie godności”, wyd. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących „Rodzice Rodzicom”, Poznań 2004 (materiały konferencyjne)
  Eckert U. (red.), „Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki”, WSPS, Warszawa 1998
  Góralówna M.,  Hołyńska B., „Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu”, PZWL, Warszawa 1993
  Góralówna M., „Potrzeby wychowawcze małego dziecka głuchego”, WSiP, Warszawa 1985
  Hampel K., „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu masowym. Infomacje dla nauczycieli, PZG, Warszawa 2001
  Hermann-Rottgen M.: Implant ślimakowy. Poradnik dla pacjentów i terapeutów. PZWL, 2011
  Hojan E., „Akustyka aparatów słuchowych”, UAM, Poznań 1997
  Klaczak M., Majewicz P. (red.), „Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, AP, Kraków 2006
  Kobosko J. (red.), „Bliżej życia. Materiały dla rodziców dzieci i młodzieży z wadą słuchu”, Warszawa 2001
  Kobosko J. (red.):Moje dziecko nie słyszy – materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu. Warszawa, 1999
  Kochanek K. (1998). W jaki sposób można obiektywnie ocenić głębokość ubytku słuchu u małego dziecka? „Słyszę...” 1: 5-7.
  Kochanek K. (1998). W jaki sposób można obiektywnie ocenić głębokość ubytku słuchu u małego dziecka? „Słyszę...” 2: 4-5.
  Kochanek K., Sobieszczańska – Radoszewska Ł., Skarżyński H. (2000). Zasady diagnozowania wady słuchu u dzieci. Audiofonologia T. XVII. Lublin.
  Konopka – Radziszewska M. (2002). Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce organizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Audiofonologia T.XXI. Lublin. Wyd. Polski Komitet Audiofonologii
  Korzon A. (red.), „Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu”, Wyd. Intrograf, Katowice 1994
  Krakowiak K., Dziurda- Multan A. (red.), „Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących”, KUL, 2011
  Kupisiewicz M., „Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wada słuchu, WSiP, Warszawa 1996
  Olczykowska D., „Wskazówki metodyczne do pracy z dzieckiem z wadą słuchu w przedszkolu i szkole masowej”, Opole 2002
  Périer O.: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne. WSiP, Warszawa 1992
  Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat), MENiS, Warszawa 2005  
  Prożych A., Radziszewska- Konopka M., „Dźwięki marzeń. Ogólnopolski program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu. Poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu”, Fundacja grupy TP, Warszawa 2007
  Pruszewicz A., Obrębowski A.: Audiologia kliniczna.  Uniwersytet Medyczny, Poznań, 2010
  Ross M., „FM auditory training systems, characteristics, selection and use”, Timonium, 1992
  Siedlecka H., Kulczycka E.(red.). (2000). Współczesne kierunki wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu. Warszawa. Wyd. APS
  Skarżyński H., Szuchnik J., Mueller-Malesińska M., „Implanty ślimakowe- rehabilitacja”, Warszawa 2004
  Szczepankowski B.: Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównywanie szans. WSiP Warszawa 1999
  Zalewska M., „Dziecko w autoportrecie z zamalowaną twarzą. Psychiczne mechanizmy zaburzeń rozwoju tożsamości dziecka głuchego i dziecka z opóźnionym rozwojem mowy”, Jacek Santorski & CO Wydawnictwo, Warszawa 1998.