shadow
wtorek, 30 wrzesień 2014 10:57

Wybrane krajowe i zagraniczne pozycje bibliograficzne z zakresu biblioterapii (opracowanie - mgr Kamil Kuracki)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Wybrane krajowe i zagraniczne pozycje bibliograficzne z zakresu biblioterapii
 • Autor wykazu: mgr Kamil Kuracki
 • Treść wykazu:

  Ackerson, J., Scogin, F., McKendree-Smith, N., Lyman, R.D. (1998), Cognitive bibliotherapy for mild and moderate adolescent depressive sympomatology, Journal of Consulting and Cilinical Psychology, 66, ss. 685-690.

  Adams, S. J., Pitre, N. L. (2000), Who Uses Bibliotherapy and Why? A Survey From an Underserviced Area, The Canadian Journal of Psychiatry, Vol.45, September, ss. 645-649.

  Bąk, J., Wiewióra-Pyka, E. (2009), Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym jak bajki mogą pomagać, Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

  Berg-Cross, G., Berg-Cross, L. (1976), Bibliotherapy for young children, Journal of Clinical Child Psychology, Fall, ss. 35-39.

  Betzalel, N., Shechtman, Z. (2010), Bibliotherapy Treatment for Children With Adjustment Difficulties: A Comparison of Affective and Cognitive Bibliotherapy, Journal of Creativity in Mental Health, No. 5, ss. 426-439.

  Bilich, L. L., Deane, F. P., Phipps, A. B., Barisic, M., Gould, G. (2008), Effectiveness of bibliotherapy self-help for depression with varying levels of telephone helpline support, Clinical Psychology and Psychotherapy, No 15, ss. 61-74.

  Błaszczyk-Smolec, A. (2002), Edukacja czytelnicza a biblioterapia, Biblioteka w szkole, Nr 6, ss.4-5.

  Bolitho, J. (2011), Reading into Wellbeing: Bibliotherapy, Libraries, Health and Social Connection, Aplis, No. 24(2), ss. 89-90.

  Borecka, I., Ippoldt, L. (1998), Co czytać aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii, Wrocław: Silesia.

  Borecka, I. (2000), Książka bez barier, książka bez granic, (W:) J. Nowicki (red.) Książka bez barier. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20.09.2000), Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, ss. 93-94.

  Borecka, I. (2001), Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik., Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

  Borecka, I. (2002), Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy, Wałbrzych: Wydawnictwo Unus.

  Borecka, I., Wontorowska-Roter, S. (2003), Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wałbrzych: Wydawnictwo Unus.

  Borecka, I. (2008), Biblioterapia formą terapii pedagogicznej, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

  Brett, D. (2006), Bajki, które leczą cz.1, Gdańsk: GWP.

  Brett, D. (2011), Bajki, które leczą cz.2, Gdańsk: GWP.

  Brewster, L. (2008), The reading remedy: Bibliotherapy in practice, Aplis, No. 21(4), ss. 172-17

  Bukantiene, J. (2008), Biblioterapija, kaip neformaliojo savarankiško metodas pradinėse klasėse, Gimatasis žodis, nr 4, ss. 31-36.

  Carlbring, B., Furmak, T., Steczk, J., Eskelius, L., Andersson, G. (2006), An open study of Internet-based bibliotherapy with minimal therapist contact via email for social fobia, Clinical Psychologist , No 10, ss. 30-38.

  Clarke, J., Bostle, E. (red.)(1988), Reading therapy, London.

  Cronje, K. B. (1993), Bibliotherapy in Seventh-Day Adventist education using the information media for character development, International Faith and Learning Seminar, Helderberg College, Somerset West, November/December.

  Czernianin, W. (2008), Teoretyczne podstawy biblioterapii, Wrocław: Oficyna wydawnicza ATUT.

  Detrixhe, J. (2010), Souls in Jeopardy: Questions and Innovations for Bibliotherapy With Fiction, Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, Vol.49, ss. 58-72.

  Doll, B., Doll, C. (1997), Bibliotherapy with Young People, Englewood, Colorado, Libraries Unlimited.

  Droździewicz, K., Ippoldt, L. (2012), Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, Skawina: Wydawnictwo PROMO.

  Duimstra, L. (2003), Teasing and name-calling: Using books to help students cope, Teacher Librarian, 31, ss.8-11.

  Fedorowicz, M. (2002), Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych. Zarys dziejów-formy-obieg społeczny, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Fedorowicz, M. (2012), Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  M. Federowicz, T. Kruszewski (2005) (red.), Biblioterapia - z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

  Franaszczuk-Truszkowska, M. (2006), Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

  Gavigan, K. W., Kurtts, S. (2011), Using Children's and Young Adult Literature in Teaching Acceptance and Understanding of Individual Differences, The Delta Kappa Gamma Bulletin, Winter, ss. 11-16.

  Gold, J. (2001), Read for your life: literature as a life support system, Markham: Fitzhenry&Whitesite.

  Gregory, R. J., Canning, S. S., Lee, T. W., Wise, J. C. (2004), Cognitive bibliotherapy for depression: A meta-analysis, Professional Psychology: Research and Practice, 35, ss. 275-280.

  Heath, M. A., Sheed, D., Leavy, D., Young, E., Money, K. (2005), Bibliotherapy: A resource to facilitate emotional healing and growth, School Psychology International, No. 26, ss. 563-580.

  Hrycyk, K., Surniak, G. (2012) (red.), O potrzebie biblioterapii, Wrocław: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy.

  Iaquinta, A., Hipsky, S. (2006), Practical Bibliotherapy Strategies for the Inclusive elementary Classroom, Childhood Education Journal, Vol. 34, No. 3, ss. 209-213.

  Ilogho, J. E. (2011), Bibliotherapy: An option for Enhancing Students' Motivation for Academic Achievment in Iganmode Grammar School and Grait International College, Ota-Ogun State, Ife Psychologia, No.19(2), ss. 437-461.

  Ippoldt, L. (2000), Biblioterapia w związkach z innymi naukami, Biblioterapeuta, nr 4.

  Ippoldt, L. (2004), Rola biblioteki w krzewieniu czytelnictwa u dzieci, (W:) I. Borecka (red.), Szanse i bariery, czyli o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ss. 57-60.

  Jack, S. J., Ronan, K. R. (2008), Bibliotherapy: Practice and research, School Psychology International, No. 29, ss. 161-182.

  Janavičienė, D. (2010), Bibliotherapy process and type analysis: Review of possibilities to use it in the library, Bridges/Tiltai, vol.53 Issue 4, ss. 119-132.

  Kielar - Turska, M., Przetacznik - Gierowska, M. (1992), Dziecko w kontakcie z literaturą. Przegląd problemów badawczych, (W:) M. Kielar-Turska, M. Przetacznik-Gierowska (red.), Dziecko jako odbiorca literatury, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 7-27.

  Konieczna, E. J. (2004), Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

  Konieczna, E. J. (red.) (2005), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

  Konopnicka, I. (2005), Zajęcia biblioterapeutyczne promowaniem rozwoju dziecka, (W:) J. Kuźma, J. Morbitzer (red.) Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 456-460.

  Kruszewski, T. (2006), Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT".

  Leininger, M., Dyches, T. T., Prater, M. A., Heath, M. A., Bascom, S. (2010), Books Portraying Characters With Obsessive-Compulsive Disorder, Exceptional Children, Vol. 42, No. 4, ss. 22-28.

  Lenkowsky, R. S. (1987), Bibliotherapy: A review and analysis of the literature, The Journal of Special Education, No. 21, ss. 123-132.

  Lewandowicz, G. (1994), Małe dziecko w bibliotece, Poradnik Bibliotekarza, nr 2, ss. 29-30.

  Liu, E. T.-H., Chen, W.-L., Li, Y.-H. (2009), Exploring the Efficacy of Cognitive Bibliotherapy and Potential Mechanism of Change in the Treatment of Depressive Symptoms among the Chinese: A Randomized Controlled Trial, Cognitive  Therapy and  Research, No.3, ss. 449-461.

  Łaba, A. (2008), Książka  w terapii dzieci i młodzieży o zaburzonym zachowaniu, (W:) U. Bartnikowska, Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 425-429.

  Łaba, A. (2010), Bajki rymowane w biblioterapii, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

  Łaba, A. (2011), Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

  Mach, A., Ungeheuer-Gołąb, A. (2010), Percepcja literatury przez dziecko a praca z tekstem poetyckim w grupie dzieci niewidomych, (W:) M. Chodkowska, M. Uberman (red.) Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 345-355.

  Maich, K., Kean, S. (2004), Read two books and write me in the morning: Bibliotherapy for social emotional intervention in the inclusive classroom, Teaching Exceptional Children, No. 1(2), ss.5-11.

  Malicki, J., Krasoń, K. (red.)(2005), Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju, Katowice: Dział Poligraficzno-Wydawniczy Biblioteki Śląskiej.

  Manžuch, Z. (2009), Biblioterapija, Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas, Vilnius, ss. 537-546.

  Marrs, R. W. (1995), A meta-analysis of bibliotherapy studies, American Jaournal of Community Psychology, 23, ss. 843-870.

  McKenna, G., Hevey, D., Martin, E. (2010), Patients' and Providers' Perspectives on Bibliotherapy in Primary Care, Clinical Psychology and Psychotherapy, No. 17, ss. 497-509.

  McMillen, P. S. (2008), The bibliotherapy eduaction project: Alive and Well-and Perpetually "Under Construction", Behavioral and Social Sciences Librarian, 27 (1), ss. 34-45.

  Molicka, M. (2002), Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań: Media Rodzina.

  Molicka, M. (2011), Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań: Media Rodzina.

  Morgan, S. R. (1976), Bibliotherapy: A broader concept, Journal of Clinical Child Psychology, Fall, ss. 39-42.

  Naylor, E. V., Antonuccio, D. O., Litt, M., Johnson, G. E., Spogen, D. R., Williams, R., McCarthy, C., Lu, M. M., Fiore, D. C., Higgins, D. L. (2010), Bibliotherapy as a Treatment for Depression in Primary Care, Journal of Clinical  Psychology in  Medical Settings, No. 17, ss. 258-271.

  Papuzińska, J. (1988), Inicjacje literackie. Problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa, WSiP.

  Papuzińska, J. (1996), Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa: Wydawnictwo SBP.

  Pardeck, J. T., Pardeck, J. A. (1994), Bibliotherapy: A clinical approach for helping children, Yverdon, Switzerland: Gordon and Breach Science Publishers.

  Pehrsson, D. E., McMillen, P. S. (2010), A National Survey of Bibliotherapy Preparation and Practices of Professional Counselors, Journal of Creativity in Mental Health, No. 5., ss. 412-425.

  Prater M .A., Johnstun, M. L., Dyches, T. T., Johnstun, M. R. (2006), Using Children's Books as Bibliotherapy for At-Risk Students: A Guide for Teachers, Preventing School Failure, Vol. 50, No. 4, ss. 5-13.

  Redlarska, Z. (2009), Bajkoterapia i jej funkcje adaptacyjne i rozwojowe w życiu każdego dziecka - terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci, (W:) S. Włoch (red.), Wczesna edukacja - perspektywy i zagrożenia, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 413-429.

  Regan, K., Page, P. (2008), "Character" Building: Using Literature to Connect with Youth, Reclaming Children and Youth, No. 16(4), ss. 37-43.

  Rubin, R. J. (1978), Bibliotherapy Sourcebook, London.

  Shechtman, Z. (1999), Bibliotherapy: An Indirect Approach to Treatment of Childhood Aggression, Child Psychiatry and Human Development, Vol. 30(1), ss. 39-53.

  Shechtman, Z. (2006), The contribution of bibliotherapy to the counseling of aggressive boys. Psychotherapy Research, No. 16(5), ss. 545-651.

  Stamps, L. S. (2003), Bibliotherapy: How Books Can Help Students Cope With Concerns and Conflicts, The Delta Kappa Gamma Bulletin, Fall, ss. 25-29.

  Stanley, J. (1999), Reading to heal, Boston: Houghton Mifflin.

  Szczupał, B. (2005), Rola i miejsce książki w promowaniu rozwoju dziecka we współczesnym systemie edukacyjnym, (W:) J. Kuźma, J. Morbitzer (red.) Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Kraków: wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, ss. 154 - 157.

  Szczupał, B. (2005a), Zastosowanie biblioterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi przewlekle chorymi w zakładzie leczniczym, (W:) S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Wybrane problemy edukacji w przedszkolu i szkole, Lublin, Wydawnictwo UMCS, ss. 51-57.

  Szczupał, B. (2009), O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Recepcja - edukacja - terapia - wsparcie - twórczość, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

  Szefler, E. (2010), Przeciw przemocy w szkole. Literatura Biblioterapeutyczna, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

  Szeliga, K. (2005), Historia Guziolka czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. Poradnik dla Dzieci, Rodziców, Nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

  Szocki, J (1989), Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, Warszawa-Wrocław: Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, Oddział Doskonalenia Nauczycieli.

  Szulc, W. (2011), Biblioterapia. Powrót do źródeł, Przegląd biblioterapeutyczny, nr 1, ss. 6-29.

  Tomasik, E. (1994), Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

  Tomasik, E. (1999), Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze. Przewodnik bibliograficzny. Część I-III, Warszawa: Wydawnictwo WSPS.

  Turner, J. (2008), Bibliotherapy for Health and Wellbeing: An effective investment, Aplis, No 21(2), ss. 56-61,

  Tussing, H. L., Valentine, D. P. (2001), Helping Adolescents Cope with the Mental Illness of a Parent Through Bibliotherapy, Child and Adolescent Social Work Journal,Vol. 18 No. 6,                ss. 455-469.

  Venskūnienė, R. (2010), Biblioterapijos darbo suspecialiujų poreikių vaikais ir paaugliais praktikos pradmenys, Šiandien aktualu, Nr 1(42), ss. 60-70.

  Wilamowska, E., Walczak, J. (2005), Czarodziejskie bajki: scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczegoo charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej, Lublin: Wydawnictwo KLANZA.

  Winship, G. (2010), A controlled study of assisted bibliotherapy: an assisted self-help treatment for mild to moderate stress and axiety, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, No.17, ss. 184-190.

  Woźniczka - Paruzel, B. (2001), Biblioterapia w Polsce i jej przemiany na tle rozwoju teoretycznych koncepcji światowych, (W:) B. Woźniczka - Paruzel (red.) Biblioterapia  i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, Toruń: wydawnictwo UMK, ss. 13-29.

  Woźniczka - Paruzel, B. (2002), Biblioterapia w środowisku współuzależnionych z grup rodzinnych Al-Anon, Toruń: Wydawnictwo UMK.

  Wójtowicz, M. (2010), Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych: nie tylko dla uczniów z dysleksją. Terapia, zabawa, nauka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

  Zybert, E. B. (1997)(red.), Książka w działalności terapeutycznej, Warszawa: Wydawnictwo SBP.