shadow
wtorek, 07 październik 2014 07:01

Recenzja: Joe Beech (2013). The little book of dyslexia. Both sides of the classroom. Llandysul, Ceredigion: Independent Thinking Press, ss. 150 (Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk - Zakład Terapii Pedagogicznej)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Recenzja: Joe Beech (2013). The little book of dyslexia. Both sides of the classroom. Llandysul, Ceredigion: Independent Thinking Press, ss. 150
 • Autor wykazu: Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk - Zakład Terapii Pedagogicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Treść wykazu:

  Recenzja:

  Joe Beech (2013). The little book of dyslexia. Both sides of the classroom. Llandysul, Ceredigion: Independent Thinking Press, ss. 150

   

              The little book of dyslexia być może jest małą książką, ale mającą ogromne znaczenie z punktu widzenia podejmowanej w niej problematyki. Jest to bardzo użyteczny przewodnik dotyczący zarówno procesu uczenia się uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
  i pisaniu, jak i procesu uczenia się w ogóle.

  Joe Beech połączył swoje osobiste doświadczenia, osoby ze zdiagnozowaną dysleksją i dyspraksją oraz nauczyciela, z założeniami teoretycznymi i wynikami dotychczasowych badań na temat wyżej wymienionych dysfunkcji. W swojej książce zamieścił wiele wskazówek praktycznych istotnych dla każdego, kto zetknął się z problemem dysleksji, czyli: uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Niniejsza publikacja składa się z dziewięciu rozdziałów. Pierwsze pięć wprowadza czytelnika w zagadnienie dysleksji, wyjaśniając jej potencjalne przyczyny oraz stawia pytania, które pojawiają się na temat sposobu stereotypowego, tkwiącego w systemie społeczno – edukacyjnym,  myślenia o uczeniu się osób z dysleksją. W rozdziałach od trzeciego do piątego Autor w niezwykle skuteczny sposób pozwala czytelnikowi spojrzeć z punktu widzenia małego dziecka, aż po ucznia szkoły gimnazjalnej doświadczającego problemów z czytaniem i pisaniem na jego własne trudności oraz na percepcję jego problemów przez system edukacyjny. Joe Beech pokazuje, że sposób uczenia się dziecka z dysleksją  może być traktowany przez otoczenie jako jeden z wielu możliwych, społecznie akceptowanych sposobów uczenia się. Z drugiej strony jednak, może być odbierany jako bariera w osiąganiu celów edukacyjnych, co będzie prowadziło do izolacji społeczno-edukacyjnej dziecka z dysleksją.

  Autor, w szczególny sposób, podkreśla rolę rodziców i nauczycieli, których akceptacja funkcjonowania dziecka/ ucznia z dysleksją może mieć ogromne znaczenie dla jego przyszłych osiągnięć i umiejętności.

  Rozdział szósty został poświęcony opisaniu sposobów i form pracy z wykorzystaniem współczesnych urządzeń technicznych takich, jak: czytniki elektroniczne, programy komputerowe, narzędzia do tworzenia map mózgu (SpicyNodes; MindNode), Prezi, urządzenia do transkrypcji (np. Dragon NaturallySpeaking), dyktafony, elektroniczne organizery (np. iStudiez i iTeacher), które pozwalają w sposób bardziej atrakcyjny
  i efektywny stosować dotychczasowe tradycyjne metody i formy pracy.

              Kolejny, siódmy rozdział, dotyczy procesu przeprowadzenia egzaminów i testów kwalifikacyjnych. Dla wielu uczniów egzaminy oraz testy kwalifikacyjne stanowią poważny problem. Szczególnie trudne okazuje się czytanie i rozumienie serii pytań wymagających udzielania pisemnych odpowiedzi pod presją czasową. Zdaniem Autora testy i egzaminy
  w przypadku osób z dysleksją, ażeby spełniać swoja rolę, powinny być sprowadzone do koniecznego minimum. W tym też rozdziale Autor daje praktyczne wskazówki, dzięki którym można podnieść efektywność przeprowadzania egzaminów i testów kwalifikacyjnych u uczniów z dysleksją.

              Rozdział ósmy to zbiór przydatnych wskazówek i sposobów pracy dla studentów
  z dysleksją. Natomiast w rozdziale dziewiątym J. Beech podaje szereg rozwiązań, które mogą wykorzystać nauczyciele pracujący z uczniami ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
  i pisaniu.

  Jednym z najważniejszych przesłanek tej publikacji jest fakt, że praca z uczeniem
  z dysleksją, jako uczniem ze specjalnymi potrzebami w uczeniu się, pomaga nam zrozumieć problem uczenia się w szerszym kontekście.