shadow
wtorek, 23 luty 2016 13:40

Publikacje w roku 2014 Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Publikacje w roku 2014 Instytutu Pedagogiki Specjalnej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Autor wykazu: IPS
 • Treść wykazu:

   

      
  A  Al-Khamisy, D. (2014).  Edukacja inkluzyjna jako proces emergentny czy asymilacyjny? W: Sławomir Sobczak., Beata Bocian-Waszkiewicz., Aneta Niewęgłowska. (red). Humanistyczne inspiracje edukacji inkluzyjnej. Monografie nr 155. Siedlce:  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. s.9-29.
  Al-Khamisy, D. (2014). Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w edukacji włączającej w przedszkolu. W: red. G. Pańtak. Wspomaganie rozwoju małego dziecka. Zeszyty naukowe. Pedagogika. Warszawa: Wszechnica Polska, s. 39-50.
  Al-Khamisy, D. (2014). Canons of dialogue In inclusive education. W: red. Janos Tibor Karlovitz. Some current issues in pedagogy. Słowacja, Komarno: International Research Institute. S.r.o. s. 3- 14.
  Al-Khamisy, D. (2014). Wsparcie społeczne i edukacja osób niepełnosprawnych w wybranych krajach arabskich. W: red. H. Żuraw, Osoba niepełnosprawna w procesie rehabilitacji. Warszawa: Wyd. Pedagogium, s. 223-234.
  Al-Khamisy, D. (2014). Dialog edukacyjny w procesie wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: red. D. Jankowska. Pedagogika dialogu. Wokół pedagogii Janusza Korczaka. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, s. 266-276
  Al-Khamisy, D. (2014). Интегрированнoе обучение ученикa сo специальным образованием образовательными потребностями в инклюзивном образовании в Польше. W: Хабаpшы Вестник, nr. 4 (39). Kazachstan, Ałmata. s. 20-27
  Aksamit-Staszkievicz, D. (2014). Po drugiej stronie - wczoraj student, dziś wykładowca, W: L. Tuszyńska (red.) O dydaktyce szkoły wyższej. Zdaniem biologa i pedagoga. Warszawa: APS. Adler, R. B., Rosenfeld, L.B Proctor II, R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. przeł. G. Skoczylas, współpr. N.Towne. Wyd: Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006. Dawidziuk S., ABC Dydaktyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2010. Urbańczyk F., Dydaktyka Dorosłych, Wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973. Majewska-Opiełka I., Jak mówić by nas słuchano, GWP, Gdańsk 2010.


  B  Bilska, E. (2014). Warszawski system pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w opinii klientów placówek wspierających. W: K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka i J. Moleda, Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, s.587-605. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Bilska, E. (2014). System pomoc ofiaro przemocy w rodzinie – doświadczenia polskie. W: S. Neslušanová, I. Emmerová i E. Jarosz, Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, s.106-114. Brno: Institut mezioborových studií.  C
  Cichocka-Segiet K. (2014): (współautorzy: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza i Krystyna Ziątek) Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 47 stron, ISBN: 978-83-64735-26-4.
  Cichocka-Segiet K. (2014): (współautorzy: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza i Krystyna Ziątek) Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 50 stron, ISBN: 978-83-64735-25-7.


  Cichocka-Segiet K. (2014): (współautorzy: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza i Krystyna Ziątek) Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 56 stron, ISBN: 978-83-64735-24-0.
  Cichocka-Segiet K. (2014): (współautorzy: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza i Krystyna Ziątek) Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 61 stron, ISBN: 978-83-64735-23-3.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 33 strony, ISBN: 978-83-64735-37-0.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-21-9.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-36-3.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-20-2.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-35-6.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-19-6.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 60 stron, ISBN: 978-83-64735-34-9.
  Cichocka-Segiet K. (2014): Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Cześć 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-18-9.
  Czerwińska, K. (2014). Przestrzeń w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku. Szkoła Specjalna, 4, 262-269. [5pkt.]
  Czerwińska, K. (2014). Zajęcia ruchowe dla uczniów z dysfunkcją wzroku – wskazówki metodyczne.  Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 3, 24-36. [6pkt.]
  Czerwińska, K. (2014). Wizerunek osób niewidomych w literaturze dziecięcej – przełamywanie czy kształtowanie stereotypów? Wychowanie Na Co Dzień, 1, 27-33. [5pkt.].
  Czerwińska, K. (2014). Niepełnosprawność wzrokowa a samowychowanie – wybrane aspekty psychospołeczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio J, Vol. XXVII, No. 1, s. 71-86. ISSN: 0867-2040 [1pkt.].
  Czerwińska, K. (2014). Słabowzroczność a realizacja zadań rozwojowych w okresie adolescencji. W: G. Gunia, D. Baraniewicz (red.) Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Tom 3.1.   (s. 89-102). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. [4 pkt.] ISBN 978-83-7271-900-3
  Czerwińska, K. (2014). Środowisko rodzinne małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. W: K. Czerwińska (red.) Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s.11-48). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-62828-93-7
  Czerwińska, K., Stępińska, J., Wiśniewska, D. (2014). Rozwój poznawczy małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku. W: K. Czerwińska (red.) Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s.95-120). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. [4 pkt.] ISBN 978-83-62828-93-7
  Czerwińska, K. (2014). Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: M. Suświłło, N.A. Fechner (red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. (s.229-242). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. [4 pkt.] ISBN 978-83-65096-00-5  D
  Dłużniewska, A., Kucharczyk, I. (2014). Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku. W: E. Ogrodzińska-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 103-116.  G
  Głodkowska,, J. (2014). Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 1, 75–97.
  Głodkowska, J. (2014). Rozważania o podmiotowości a niepełnosprawność –
  u źródeł współczesnego ujęcia i w perspektywie interdyscyplinarnej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2, 91–109.
  Głodkowska,, J. (2014). Podmiotowość a doświadczanie zależności przez osoby z niepełnosprawnością – normalizacja jako narzędzie ideowe rehabilitacji podmiotowej. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, .3, 87-107.
  Głodkowska,, J. (2014). Być podmiotem i stawać się autorem swojego życia  paradygmat wsparcia w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do budowania własnej tożsamości i wzbogacania dobrostanu. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4, 29-45.
  Głodkowska,, J. (2014). Optymizm młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną-próba zastosowania atrybutów psychologii pozytywnej. E. Zasępa, T. Gałkowski (red.) Oblicza psychologii klinicznej. Gdańsk, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne
  Głowik, T. (2014). Pacjenci mają różny numer butów, czyli o pułapkach integracyjnej psychoterapii uzależnień (podejście strategiczno-strukturalne). Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3, 4-12.
  Głowik, T. (2014). „RODZINA” w zakładzie karnym. Program dla sprawców przemocy w rodzinie w izolacji więziennej. W: Mapa pomagania. Jak rozpoznać przemoc w rodzinie i skutecznie jej przeciwdziałać, s.102-107. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.  K
  Konieczna I. (2014). Dyskurs i dialog jako dwie podstawowe formy kształtowania kompetencji komunikacyjnych dziecka. w: Suświłło M., Fechner N. A. (red.). Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.  s. 141 – 152
  Konieczna I, Czerwińska K. (2014). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Opieka zdrowotna i wsparcie społeczno-pedagogiczne osób przewlekle chorych i z niepełnosprawnością – historia i współczesność” Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, 12 – 13.12.2014 Katowice  W: Szkoła Specjalna nr 2/2015, s. 150 - 154
  Konieczna I. (2014). recenzja czasopisma International Journal of Special Education, Volume 29, 2014, number 2. W: Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo  nr 2 (24) 2014, s. 125 – 136
  Konieczna I. (2014). Rozmowy z dziećmi na temat ich doświadczania choroby przewlekłej (w recenzji)
  Konieczna I. (2014). Problemy szkolne dzieci leworęcznych. W: Szkoła Specjalna (w druku)
  Konieczna I. (2014). Rozmowy z dziećmi na temat ich doświadczania choroby przewlekłej. (w druku)
  Konieczna I. (2014). recenzja książki - Kornelia Czerwińska (red.) (2014). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Warszawa: Wydawnictwo APS (w druku)
  Konieczna I, Czerwińska K. (2014). Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Edukacja XXI wieku” „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne, wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Zakopane 22-24 października 2014 (w druku)
  Kucharczyk I., Dłużniewska A. (2014). Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w odniesieniu do dzieci z uszkodzeniami wzroku i słuchu w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych. W: Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Gajdzica A. (red.). Edukacja małego dziecka. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji. T.9. Wyd. Impuls, Kraków, s. 103-116.
  Kucharczyk I., Błażejczyk – Głowacka D. (2014). Metody percepcyjno-motoryczne w pracy z uczniem z autyzmem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W: Prokopiak A. (red.). Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zburzeniami ze spektrum autyzmu. Wyd.Fraszak Edukacyjna,  Fundacja Alpha, Warszawa – Lublin, s. 107-120.
  Kucharczyk I., Dłużniewska A.  (2014). Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja małego dziecka – Rodzina, Przedszkole, Szkoła – przemiany instytucji i ich funkcji. Ustroń-Cieszyn, 5-6 listopada 2013. Szkoła Specjalna, 1, s. 66-67.
  Kupisiewicz M. (2014) rozdział w pracy zbiorowej: Obliczenia pieniężne  i mała, domowa ekonomia, [w:] „Edukacja matematyczna w klasie I” (red.) E. Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków 2014
  Kuracki, K. (2014), Sprawozdanie z III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej - bajki świata", Olsztyn, 7 czerwca 2013 roku, Szkoła       Specjalna, nr 1
  Kuracki, K. (2014), Recenzja książki Ewy Filipiak: Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Szkoła Specjalna nr 1
  Kuracki, K., (2014) Biblioterapia wychowawcza - w poszukiwaniu nowych możliwości budowania zasobów u uczniów w wieku dorastania, (W:) J. Piekarski, M. Kamińska, L. Tomaszewska, W. Bartuś (red.), Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej, Płock: Wydawnictwo Naukowe PWSZ, ss. 65-77.
  Kuracki, K. (2014) Biblioterapia wychowawcza i kultura popularna - wspólna perspektywa w kontekście edukacji przyszłości, (W:) W. Welskop (red.), Przyszłość edukacji - edukacja przyszłości, Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSBiNoZ., ss.273-277.
  Kuracki, K. (2014) D. Ryndak, D. S. Reed, G. Szumski, A.-M. Orlando, J. Smogorzewska, &W. Gao (2014). Societal Inclusion and Equity Internationally: Initiatives, Illustrations, Challenges, and Recommendations. W: M. Agran, F. Brown, C. Hughes, C. Quirk, & D. Ryndak (Ed.)Equity and Full Participation for Individuals with Severe Disabilities. A Vision for the Future.  Paul H. Brookes . Baltimore – London – Sydney,  s.  371 -394.  L
  Lukasek A. (2014). Nauczyciel - wychowawca kreatorem mediacji w szkole [w:] Edukacja ustawiczna dorosłych” Polish Journal of Continuing education 4(87)2014. Wydawnictwo Naukowego Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, 2014 ISSN 1507-6563, Punkty MNSiW 8, Wykaz B, pozycja 530   
  Lukasek A., Szurowska B. (2014). Specyfika prowadzenia badań jakościowych
  w środowisku trudnym w. F. Szlosek (red.) „Badanie dojrzewanie rozwój (na drodze do doktoratu). Tradycja i nowe rozumienie badan jakościowych” Warszawa-Radom. Wydawnictwo  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej i Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, 2014 nr s. 322-333, Punkty 6
  Lukasek A. (2014). Handel kobietami -  próba analizy [w] E. Łuczak, S. Przybyliński,
  J. Żeromska-Charlińska (red.) „Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji”. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn, 2014, nr s. 155-156, likacje 2014ISBN 978-83-7299-856-9 Punkty 4
  Lukasek A. (2014). Współczesne choroby świata: handel ludźmi – wykorzystywanie seksualne dzieci [w]: K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda (red.) ,,Współczesne  wzory i uwarunkowania procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji w teorii i praktyce”. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej,   Warszawa, 2014, nr s. 544-557, ISBN 987-83-62828-74-6 I Punkty 4
  Lukasek A, ks. prof. dr hab. Gretkowsk (2014) recenzja książki dra Tomasza Kruszewskiego  pt. „Z dziejów więziennictwa polskiego „1815-1905” Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, 2014, ISBN 9878-83—62709-61-8  Ł
  Łuszkiewicz M. (2014). Sprawozdanie z I Międzynarodowego Sympozjum Metodyczno-Warsztatowego z cyklu: Terapia pedagogiczna w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Temat sympozjum: Nowe oblicza terapii pedagogicznej w pedagogice specjalnej, Lublin, 9 maja 2014 Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, nr 3 (25) 2014 (lipiec-wrzesień)  M
  Marzec-Holka, K., Mirosław-Nawrocka, K. i Moleda, J. (2014). Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Miałkowska-Kozaryna, M. (2014). Recenzja: Agnieszka Sikora: Dziewczęta z poprawczaka, Szkoła Specjalna, 2, 1.
  Miler-Zdanowska, K. (2015). Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Warszawa, (w druku)
  Miler-Zdanowska K., Czerwińska, K., (2015). Tyflopedagog we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. W: Czerwińska, K., Paplińska, M., Walkiewicz-Krutak, M. (red.)., Tyflopedagogika we współczesnej przestrzeni edukacyjno - rehabilitacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Warszawa, (w druku)
  Miler-Zdanowska, K. (2014). Ocena funkcjonalna umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej u dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym – doniesienia z przeprowadzonych badań pilotażowych. W: Gunia, G., Baraniewicz, D. (red.). Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością t.3.1,Wyd. Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie,  Kraków, s.181-194
  Miler-Zdanowska, K. (2014). Specyfika rozwoju komunikacji językowej u dzieci
  z dysfunkcją wzroku. W: Czerwińska, K. (red.). Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. Wydawnictwo APS, Warszawa, s.121-138
  Mirosław-Nawrocka, K. (2014). Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego „Kobieta w izolacji”, Grudziądz, Świecie, Sucha, 21-22 listopada 2013, Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 2 (24), 121-123
  Mirosław-Nawrocka, K. (2014). Ofiary losu i harpie. Umiejętności społeczne kobiet skazanych za zabójstwo. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Mirosław-Nawrocka, K. (2014). Cechy społeczno – demograficzne i okoliczności popełniania zabójstw przez kobiety. W: W: K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka i J. Moleda, Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, s.124-141. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Mirosław-Nawrocka, K. (2014). Stres w pracy – implikacją do wypalenia zawodowego. W: W. Kieżun, J. Wołejszo, St. Kowalkowski i S. Kurinia, Administracyjno-logistyczne aspekty innowacyjności w zarządzaniu organizacjami publicznymi, s. 105-117. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
  Mirosław-Nawrocka, K. (2014). Doświadczenia socjalizacyjne kobiet skazanych za zabójstwo. W: D. Rondalska i M.R. Kalaman, Konteksty kreowania przestrzeni polskiego więzienia, s. 222-240. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej.
  Moleda, J. i Porembska, M. (2014). Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Resocjalizacja, reintegracja, inkluzja – współczesne inspiracje dla teorii i praktyki 14-15.11.2012.,APS, Szkoła Specjalna, 2 (273), 148-150.
  Moleda, J. i Porembska, M. (2014). Sprawozdanie z I Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy „Intelektualny maraton” dla Młodzieży Niepełnosprawnej, APS 24-28.06.2013, Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, 1 (23), 124-127.
  Moleda, J. (2014). Samoperspektywa planów życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Moleda, J. (2014). Nieprzystosowanie społeczne a aspiracje życiowe młodzieży.  W: K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka i J. Moleda, Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, s.156-166. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.  P
  Paplińska M. (2014), Umiejętności przedbrajlowskie i pierwsze kroki w brajlu – jak wspierać niewidomego ucznia w procesie nauki czytania i pisania. Publikacja internetowa wydana przez Uniwersytet Warszawski, http://szkoladlakazdego.armsa.pl/konferencja/
  Paplińska M, J. Witczak-Nowotna  (2013),  Indywidualny program wspierania uczniów z dysfunkcją wzroku w Płockich szkołach. W: Babiarz M.Z, Rutkowski M. (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagogiczne dylematy przestrzeni rozwoju integralnego. UJK, Kielce, s.243-265 (publikacja ukazała się w połowie 2014 r)
  Paplińska, M., Sumera, E., Jednoróg, K., Marchewka, A., Śliwińska, M., Szwed., M. Bola, Ł., Siuda, K. (2014) The visual cortex is not exclusively visual, and plays a critical role in tactile Braille reading. fMRI, resting-state fMRI and TMS evidence from sighted Braille readers”. Washington, USA, Society for Neuroscience Annual Meeting  , s. 47
  Paplińska, M., Sumera, E., Szwed., M., Bola, Ł., Siuda, K. (2014) When the sighted brain goes tactile: neuroplasticity in sighted Braille learners tracked by resting-state fMRI and structural MRIt. Neuronus IBRO and IRUN Neuroscience forum, Kraków, Poland , s. 18
  Paplińska, M., Sumera, E., Szwed., M., Siuda, K., Bola, Ł. (2014) Reading with your eyes closed: the preliminary effects of tactile Braille reading course for sighted measured with fMRI”. Neuronus IBRO and IRUN Neuroscience forum, Kraków, Poland, s. 18.  
  Paplińska, M. Sumera, E., Szwed., M., Siuda, K. Bola, Ł. (2014) Braille by touch and by sight: the preliminary results of a longitudinal fMRI study on multimodal reading in sighted subjects. Cognitive Neuroscience Society 21st Annual Meeting Programme, s. 93 http://www.cogneurosociety.org/documents/CNS_2014_Program.pdf
  Paradowska E., Książek M.(oddane VIII 2015).  Dostęp dzieci głuchoniewidomych do różnych form edukacji – szanse i zagrożenia. W: G. Wiącek, M. Książek, E. Domagała- Zyśk. (red.), Świat głuchoniewidomych- wyzwania współczesności. Lublin: Wydawnictwo KUL. (W przygotowaniu).
  Paradowska E., Książek M. (oddane – VI 2015) Kształcenie uczniów głuchoniewidomych.. W: J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna - przegląd „jedności w zróżnicowaniu” ze względu na uczestników procesu kształcenia.(W przygotowaniu).
  Porembska M., Moleda J. (2014) Sprawozdanie z I Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy „Intelektualny maraton” dla Młodzieży Niepełnosprawnej, APS 24-28.06.2013. - Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo Nr 1 (23) 2014
  Porembska M. (2014) „Współpraca ze środowiskiem lokalnym w działalności kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich” w: K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda (red.) ,,Współczesne  wzory i uwarunkowania procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji w teorii i praktyce”. Wydawnictwo APS
  Porembska M., Moleda J. (2014) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Resocjalizacja, reintegracja, inkluzja – współczesne inspiracje dla teorii i praktyki
  14-15.11.2012.,APS  w: Szkoła Specjalna Nr 2 (273) 2014  S
  Smogorzewska, J. Ryndak, D. L., Reed, D., Szumski, G., Orlando, A. & Gao, W. (2014). Societal Inclusion and Equity Internationally: Initiatives, Illustrations, Challenges, and Recommendations. W M. Agran, F. Brown, C. Hughes, C. Quirk, & D. L. Ryndak (red.), Equity and Full Participation for Individuals with Severe Disabilities. A Vision for the Future (s. 371-394). Baltimore, MD: Paul H. Brookes.
  Smogorzewska, J. (2014). Developing children's language creativity through telling stories – An experimental study. Thinking Skills and Creativity, 13, 20-31.
  Szczupał B. (2014). Wykorzystanie biblioterapii w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. W: H. Żuraw (red.) Osoba niepełnosprawna w procesie rehabilitacji. Wydawnictwo Pedagogium, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Warszawa 2014, s. 139 – 160.
  Szczupał B. (2014). Godność osoby z niepełnosprawnością w poglądach Marii Grzegorzewskiej oraz we współczesnej pedagogice specjalnej.  W: E. Dyduch, A. Mikrut, J. Zielińska (red.) Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s.162-174.
  Szczupał B. (2014). Osoba z niepełnosprawnością wyzwaniem współczesnych bibliotek. W: D. Wolska (red.) Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2014, s.298-308.
  Szczupał B. (2014). Mechanizmy naznaczania społecznego osób z niskorosłością. Niepełnosprawność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, nr 15, s. 151-166.
  Szczupał B. (2014). Przemoc wobec osób starszych i przemoc domowa we współczesnym polskim społeczeństwie. W: B. Antoszewska, U. Bartnikowska, K. Ćwirynkało (red.) Porozmawiajmy o starości... Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2014,  s.103-137.
  Szczupał B. (2014). Wolf Wolfensberger – prekursor normalizacji życia osób z niepełnosprawnością. Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo 2014, nr1.
  Szczupał B. (2014). Recenzja monografii Barbary Marcinkowskiej Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualna – w poszukiwaniu wzajemności i współpracy. Warszawa, Wydawnictwo APS, Człowiek –Niepełnosprawność – Społeczeństwo 2014, nr 1, s. 113-115.
  Szczupał B. (2014). Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób z rzadkimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami. W: Z. Gajdzica (red.) Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Tom XVII, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014, s. 63-75.
  Szumski G., Karwowski M. (2014). The Psychosocial Functioning and School Achievement of Children with Mild Intellectual Disability in Polish Special, Integrative and Mainstream Schools.  Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities,11, s. 99-108, IF= 0
  Szumski G. (2014). Kształcenie nauczycieli dla potrzeb  edukacji włączającej – wyzwania, oczekiwania, propozycje. W: E. Dyduch, A. Mikrut, J. Zielińska (red.): Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo UP. Kraków, s.  252-262.
  Szumski  G. (2014). Edukacja włączająca – niedokończony projekt. Ruch Pedagogiczny, 4, 127-139. (ERIH)
  Szumski G., Aftewicz I. (2014). Atrakcyjność fizyczna a atrakcyjność społeczna dziecka z niepełnosprawnością – badanie eksperymentalne uczniów sprawnych z klas integracyjnych i ogólnodostępnych.  Pedagogika. Badania. Dyskusje, Otwarcia, 3, 35-44.
  Szumski G., M. Karwowski (2014). O wielkiej rybie w małym stawie. W: A. Gromkowska-Melosik, M. J. Szymański (red.) Edukacja i nierówności.  Trajektorie sukcesu i marginalizacji. Wydawnictwo  Naukowe UAM:  Poznań,  s.147-161.  T
  Trochimiak, B. (2013). Terapia Dydaktyczna – założenia. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej. Drogi terapii, 11, s. 123–138
  Trochimiak, B. (2014). Dydaktyka XXI wieku – potrzeba terapii?. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. Tom 19, 2/2014, s. 77-88  W
  Walkiewicz-Krutak, M. (2014). Trudności w funkcjonowaniu wzrokowym dzieci słabowidzących na kolejnych etapach rozwoju widzenia. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 139–163). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Walkiewicz-Krutak, M., Kalisz, P. (2014). Rozwijanie umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się u małych dzieci niewidomych. W: K. Czerwińska (red.), Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku. (s. 194–232). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Walkiewicz-Krutak, M. (2014). Uwarunkowania zaburzeń widzenia u małych dzieci. W: R. Piotrowicz (red.), Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka (wybrane zagadnienia). (s. 195-213). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  Walkiewicz-Krutak, M. (2014). Metody wczesnej rehabilitacji wzroku u małych dzieci z mózgowym uszkodzeniem widzenia. W: W. Otrębski, G. Wiącek (red.), Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. (s. 107–118). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.   
  Wałachowska, M. (2014). Recenzja: Janina Wyczesany (red.). (2014). Dydaktyka specjalna. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis. Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo, nr 3(25), s. 107-109.
  Wojewódzka D. (2014) Rozdział w pracy zbiorowej: Otorynolaryngologia 13(2): 91-99 - Percepcja słuchowa mowy pacjentów ogłuchłych postlingwalnie zaopatrzonych w implant ślimakowy po 60. roku życia. Auditory speech perception in the postlingually deafened patientsimplanted after 60 years of age.  Joanna Rostkowska, Joanna Kobosko, Beata Wojewódzka, Henryk Skarżyński instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany.
  Wołowicz- Ruszkowska, A. (2014) (red.) Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
  Wołowicz- Ruszkowska, A. (2014) Raport na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Wołowicz – Ruszkowska, A., Wapiennik – Kuczbajska, E. (2014). Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako awangarda zmian w systemie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualna na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań, 87-106.
  Wołowicz – Ruszkowska, A., Lebuda, I., (2014). Test Utajonych Skojarzeń (Implicit Association Test – IAT) – istota metody i potencjalne obszary zastosowania w badaniach pedagogicznych. Ruch Pedagogiczny, 4. (173-188)  
  Wołowicz – Ruszkowska, A. (2014). Inkluzyjna społeczność. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 1(10), 148 – 157.