shadow
piątek, 24 styczeń 2014 11:06

Wykaz publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej 2001-2011 (opracowanie - dr Ewa Drozd)

Dodatkowe informacje

 • Tytuł wykazu: Wykaz publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Autor wykazu: dr Ewę Drozd
 • Treść wykazu:

  2001

  Kosakowski Cz. (red.) (2001). Nauczanie i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo. Toruń: AKAPIT.
  Machela H. (red.) (2001). Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej. Toruń: Adam Marszałek.
  Maciarz A. (2001). Pedagogika lecznicza i jej przemiany: wybrane problemy. Warszawa: ŻAK.
  Palak Z. (red.) (2001). Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin: UMC-S.
  Sękowska Z. (2001). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: APS.
  Sowa J., Wojciechowski F. (2001). Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów: „FOSZE”.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2002

  Byers R., Rose R. (2002). Jak zaplanować pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych: opracowanie metodyczne dla nauczycieli. [Przyg. wersji w jęz. pol. Głodkowska J., Przybylski S.]. Warszawa: APS.
  Dobrołowicz W., Karwowski M. (red.) (2002). W stronę kreatywności. Warszawa: APS.
  Dykcik W., Szychowiak B. (2002). Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny. Poznań: UAM.
  Górniewicz E., Krause A. (red.) (2002). Od tradycjonalizmu do ponowoczesności: dyskursy pedagogiki specjalnej. Olsztyn: UW-M.
  Michalski J. (red.) (2002). Nauczyciel szkoły specjalnej: szanse i bariery działalności zawodowej. Warszawa: APS.
  Pańczyk J. (red.) (2002). Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. T.1. Łódź : Wydaw. UŁ.
  Wyczesany J., Mikrut A. (red.) (2002). Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków: AP.

  --------------------------------------------------------------------------------

   2003

  Górniewicz E., Krause A. (red.) (2003). Konteksty teoretyczne. Olsztyn: UW-M.
  Mihilewicz S. (red.) (2003). Wybrane zagadnienia psychopatologii i rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Kraków: IMPULS.
  Pańczyk J. (red.) (2003). Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. T.4. Łódź : Wydaw. UŁ.
  Siedlaczek – Szwed A. (red.) (2003). Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej. Częstochowa: WSP.
  Sowa J., Wojciechowski F. (2003). Rehabilitacja edukacyjna w zarysie: ujęcie systemowe. Zamość: WSZiA.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2004

  Kosakowski Cz., Krause A. (red.) (2004). Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Dyskursy pedagogiki specjalnej 3. Olsztyn: UW-M.
  Palak Z., Bartkowicz Z. (red.) (2004). Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji.
  Lublin: UMC-S.
  Pańczyk J. (red.) (2004). Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. T.5. Łódź : Wydaw. UŁ.
  Piekut – Brodzka D.M., Kuczyńska – Kwapisz J. (red.) (2004). Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: APS.
  Siedlaczek – Szwed A. (red.) (2004). Z zagadnień pedagogiki specjalnej. Częstochowa: AJD.
  Sowa J. (2004). Proces rehabilitacji. Warszawa: Rzeszów: PTWZK.
  Wojciechowski A. (red.) (2004). Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK. Toruń: UMK.
  Zabłocki K. J., Gorajewska D. (red.) (2004). Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przyszłości. Warszawa: APS.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2005

  Dykcik W. (2005). Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań: PTW.
  Kosakowski Cz., Krause A. (red.) (2005). Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn: UW-M.
  Maciarz A. (2005). Mały leksykon pedagoga specjalnego. Kraków: IMPULS.
  Sadowska S. (2005). Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: AKAPIT.
  Siedlaczek- Szwed A. (red.) (2005). Teoretyczne i praktyczne zagadnienia pedagogiki specjalnej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
  Speck O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: GWP.
  Wyczesany J., Gajdzica Z. (red.) (2005). Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Kraków: Impuls.
  Żółkowska T.(red.) (2005). Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania. Szczecin: Oficyna In Plus.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2006

  Czapiga A. (red.) (2006). Psychologiczne wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka. Teoria i badania. Wrocław: WTN.
  Dykcik W., Twardowski A. (red.) (2006). Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje –osiągnięcia - perspektywy rozwoju. Poznań : UAM.
  Dykcik W. (red.) (2006). Pedagogika specjalna. Poznań: UAM.
  Kosakowski Cz., Krause A., Przybyliński S. (red.) (2006). Pomiędzy teorią a praktyką. Dyskursy pedagogiki specjalnej 5. Olsztyn: UW-M.
  Krakowiak K., Dziurda – Multan A. (red.) (2006). Nie głos, ale słowo... Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu. Lublin: KUL.
  Lewicka A. (2006). Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej. Lublin: UMC-S.
  Pankowska K. (2006). Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności. Warszawa: APS.
  Pańczyk J. (red.) (2006). Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. T.6. Łódź : UŁ.
  Pańczyk J. (red.) (2006). Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. T.7. Łódź : Hamal Andrzej Machejek.
  Sekułowicz M. (red.) (2006). Wybrane problemy pedagogiki specjalnej: teoria, diagnoza, terapia. Wrocław: DSWE TWP.
  Stankowski A., Balukiewicz M. (red.) (2006). O trudnej sztuce bycia razem czyli różne oblicza integracji. Kraków: IMPULS.
  Szumski G. (2006). Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. Warszawa: PWN-APS.
  Śliwerski B. (red.) (2006). Pedagogika: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Gdańsk: GWP.
  Vasek S.,  Stankowski A. (2006). Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice :UŚ.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2007

  Bartnikowska U., Żyta A. (2007). Żyjąc z niepełnosprawnością. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Toruń:  AKAPIT.
  Dykcik W. (red.) (2007). Pedagogika specjalna. Poznań: UAM.
  Gajdzica Z. (red.) (2007). Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne. Kraków: IMPULS.
  Gunia G., Plutecka K., Wyczesany J. (red.) (2007). Tradycja, osiągnięcia, perspektywy pedagogiki specjalnej w kontekście zmian edukacyjnych. Kraków: AP.
  Kosakowski Cz., Krause A., Żyta A. (red.) (2007).Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego. Dyskursy pedagogiki specjalnej 6. Olsztyn : UW-M.
  Kulesza E. M. (2007). Rehabilitation and Education of Persons with Intellectual Disabilities at the Turn of the 20th and 21st Centuries. Warszawa: APS.
  Rogalski E. (red.) (2007). Refleksje nad współczesną pedagogiką w Polsce.
  Białystok: NWSP.
  Siedlaczek – Szwed A. (red.) (2007). Pedagogika specjalna: wybrane problemy edukacyjno – wychowawcze. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
  Szczepanik R. (2007). Elementy pedagogiki specjalnej. Łódź: WSH-E.
  Tomkiewicz - Bętkowska A., Krztoń A. (2007). ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. Kraków: IMPULS.
  Zeidler W. (red.) (2007). Niepełnosprawność: wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne. Gdańsk: GWP.
  Żółkowska T. (red.) (2007). Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski

  --------------------------------------------------------------------------------

  2008

  Bartnikowska U.,  Kosakowski Cz., Krause A. (red.) (2008). Współczesne problemy pedagogiki specjalnej. Dyskursy pedagogiki specjalnej 7. Olsztyn: UW-M.
  Błeszyński J.J., Baczała D., Binnebesel J. (red.), (2008). Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną - w ujęciu pedagogicznym. Łódź: WSEZ.
  Gajdzica Z., Rottermund J., Klinik A. (red.) (2008). Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły. Kraków: IMPULS.
  Gajdzica Z. (red.). (2008). Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Sosnowiec: HUMANITAS.
  Firkowska - Mankiewicz A., Szumski G. (red.) (2008). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. T.1.2. Deborah Deutsch Smith. Warszawa: PWN.
  Kucyper K., Stankowski A. (red.) (2008). Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych . Bielsko-Biała: WSA.
  Majewicz P., Mikrut A. (red.) (2008). Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. Gliwice-Kraków: IMPULS.
  Miłkowska G. , Olszak - Krzyżanowska B. (red.) (2008). Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków: IMPULS.
  Motow I. (2008). Węzłowe zagadnienia pedagogiki specjalnej: przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Łódź: WSK.
  Palak Z., Bujnowska A. (red.) (2008). Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki. Lublin: UMC-S.
  Tomkiewicz – Bętkowska A. (2008). ABC pedagoga specjalnego: poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. Kraków: IMPULS.
  Żółkowska T., Wlazło M. (red.) (2008). Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Szczecin: ZAPOL.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2009

  Baczała D., Błeszyński J.J., Zaorska M. (red.) (2009). Osoba z niepełnosprawnością - opieka, terapia, wsparcie. Toruń: UMK.
  Bielska – Łach M. (red.) (2009). Pedagogika specjalna: różne poszukiwania- wspólna misja. Warszawa: APS.
  Borowski M., Dobrzeniecki R. (red.) (2009). Wybrane problemy pedagogiki rewalidacyjnej.
  Płock: NOVUM.
  Chrzanowska I. (2009). Zaniedbane obszary edukacji - pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków: IMPULS.
  Dryżałowska G., Żuraw H. (red.) (2009). Trwałość i zmiana w pedagogice specjalnej: 50 [Pięćdziesięciolecie] Katedry Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa: ŻAK.
  Dycht M., Marszałek L. (red.) (2009). Dylematy (niepełno)sprawności- rozważania na marginesie studiów kulturowo- społecznych: współczesne konteksty i kontrowersje pedagogiki wspierającej. Warszawa: WS.
  Gajdzica Z. (red.) (2009). Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej. Kraków: IMPULS.
  Kosakowski Cz. (2009). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: AKAPIT.
  Kosakowski Cz., Krause A., Wójcik M. (red.) (2009). Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością. Toruń ; Olsztyn : AKAPIT.
  Oszustowicz B., Lechta V. (red.) (2009). Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością. Kraków: UP.
  Palak Z. (red.) (2008). Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji. Lublin: UMC-S.
  Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania - wspólna misja. Pamięci Profesora Jana Pańczyka (2009). Warszawa APS.
  Rzeźnicka – Krupa J. (2009). Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne.
  Kraków: IMPULS.
  Włoch S. (red.) (2009). Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia. Opole: UO.
  Zawiślak A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: IMPULS.
  Żółkowska T., Ramik – Mażewska I. (red.) (2009). Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Szczecin: USZ.

  --------------------------------------------------------------------------------

  2010

  Apanel D., Jaworska A. (red.) (2010). Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : W perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Toruń: AKAPIT.
  Błeszyński J.J. (2010). Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych. Zarys rewalidacji. Toruń: UMK.
  Dykcik W. (2010). Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50- lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością). Poznań: PTP.
  Głodkowska J. (red.) (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: APS.
  Janiszewska – Nieścioruk Z.(red.) (2010). Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji. Zielona Góra: UZ.
  Krause A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: IMPULS.
  Palak Z., Bujnowska A., Pawlak A.(red.), (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin :  UMC-S.
  Przybyliński S. (red.) (2010). Pedagogika specjalna - tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą : Studia zadedykowane profesorowi Czesławowi Kosakowskiemu. Olsztyn: UW-M.
  Troszczyńska – Nakonieczna W. (red.) (2010). Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla studentów pedagogiki. Legnica: PWSZ.
  Woynarowska B. ( red.) (2010). Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację. Warszawa: PWN.
  Woynarowska A. (2010). Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie. Kraków: IMPULS, Gdańsk: UG.
  Wyczesany J., Dyduch E. (red.) (2010). Krakowska pedagogika specjalna. Kraków: UP.
  Zakrzewska - Manterys E. (2010). Upośledzeni umysłowo : Poza granicami człowieczeństwa. Warszawa: UW.
  Żółkowska T., Ostapiuk B., Wlazło M. (red.) (2010). Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej: praktyka edukacyjna i rewalidacyjna. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski.

  --------------------------------------------------------------------------------


  2011

  Baran J., Cierpiałkowska T., Mikrut A. (red.) (2011). Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością. Kraków: UP.
  Błeszyński J.J. (2011). Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju: Skala Oceny Zachowań Autystycznych. Gdańsk : Harmonia Universalis.
  Chodkowska M., Osik – Chudowolska D. (red.) (2011). Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. In memoriam Doktor Grażyna Tkaczyk. Kraków: IMPULS.
  Chrzanowska I., Jachimczak B., Podgórska- Jachnik D. (red.) (2011). Inny wobec wyzwań współczesnego świata. Łódź: WSP.
  Ćwirynkało K. (red.) (2011). Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną Heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Toruń: WE.
  Głodkowska J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: APS.
  Kulesza E. M. (red.) (2011). Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym: Z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie: Przykładowe scenariusze zajęć. Warszawa: APS.
  Lubińska - Kościółek E.,  Plutecka K. (red.) (2011). Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków: IMPULS.
  Ploch L. (2011). Włączanie społeczne w placówce specjalnej. Warszawa: DIFIN SA.
  Żółkowska T. (red.) (2011). Społeczno – pedagogiczne konteksty niepełnosprawności. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski.
  Żółkowska T., Konopska L., Szarkowicz D. (red.) (2011). Uszkodzenie, niepełnosprawność, upośledzenie – aspekty teoretyczne i praktyczne w pedagogice XXI wieku. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski