shadow
poniedziałek, 16 czerwiec 2014 09:35

Model VIISA E. C. Morgan to kompleksowy , wieloaspektowy program wspomagania rozwoju dzieci od 0-6r.ż. z uszkodzonym wzrokiem

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Model VIISA E. C. Morgan to kompleksowy , wieloaspektowy program wspomagania rozwoju dzieci od 0-6r.ż. z uszkodzonym wzrokiem w ich naturalny środowisku czyli rodzinie
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

  Model  VIISA E. C. Morgan to kompleksowy , wieloaspektowy program wspomagania rozwoju dzieci od 0-6r.ż. z uszkodzonym wzrokiem  w ich naturalny środowisku czyli rodzinie. Program ten podobnie jak wcześniej   wydany też w Polsce Program INSITE został opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń   amerykańskich specjalistów.

  Model VIISA przeznaczony jest do pracy z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem bez dodatkowych zaburzeń.  Program składa się z 2 tomów, w których obszernie przedstawiono założenia i warunki wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem oraz  propozycje  ćwiczeń w  następujących zakresach: 

  - komunikacji i interakcji z ludźmi,

  - czynności życia codziennego i samoobsługi,

  - dużej motoryki, orientacji przestrzennej i bezpiecznego poruszania się,

  - nauki poprzez zmysły

  - sferze poznawczej

  Program VIISA adresowany jest  do rodziców i opiekunów tych dzieci oraz  wszystkich osób pracujących w obszarze   wczesnego wspomagania rozwoju oraz studentów pedagogiki specjalnej i psychologii.