shadow
wtorek, 12 maj 2015 08:08

Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

  Wskazówki do pracy, scenariusze zajęć, gotowe ćwiczenia usprawniające procesy poznawcze

  praca zbiorowa


   

  Obszerna baza scenariuszy zajęć i gotowych ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze dla dzieci i młodzieży niesłyszącej lub słabosłyszącej, niewidomej lub słabowidzącej, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, z zespołem Aspergera lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

   

  Publikacja  jest dostępna w dwóch wersjach i zawiera:
   

  Wersja pełna
   
  Wersja podstawowa
  • publikacja wymiennokartkowa, aktualizowana, segregator, format A4
  • pendrive z pomocami multimedialnymi i muzyką do zajęć
  • poradnik w  wersji elektronicznej z praktyczną wyszukiwarką treści wg pożądanych kryteriów
  • jednoczesny  dostęp do treści dla wielu osób z placówki
  • wersja na PC i laptopa
  • wersja na urządzenia mobilne
  • publikacja wymiennokartkowa, aktualizowana, segregator, format A4

   

   

   

  Materiały w publikacji pomogą Państwu:

  • prowadzić rehabilitację z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, także w przypadku niepełnosprawności sprzężonych,
  • korygować deficyty dzieci i młodzieży poprzez ćwiczenia, gry i zabawy stymulujące i usprawniające rozwój funkcji psychomotorycznych,
  • dobrać formę i stopień trudności ćwiczeń do potrzeb i możliwości podopiecznego – w zależności od jego wieku, deficytów rozwojowych i kondycji psychofizycznej,
  • zwiększyć skuteczność oddziaływań dzięki zaangażowaniu rodziców – poprzez dostarczenie im ulotek informacyjnych z zaleceniami, oraz ćwiczeń w formie gier i zabaw do pracy z dzieckiem w domu.


  Zawartość publikacji:
  Teczka składa się z 2 zeszytów oraz pendrive'a i zawiera ponad 350 propozycji ćwiczeń, dostosowanych do potrzeb podopiecznych i pogrupowanych wg poszczególnych deficytów - do wykorzystania w pracy indywidualnej i grupowej.

  Zeszyt 1

  • Zasady pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną:
  • wykaz obowiązujących aktów prawnych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wraz z komentarzem praktyka,
  • aktualna lista problemów rozwojowo-edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w układzie: rodzaj niepełnosprawności – problem – przykłady działań,
  • zasady indywidualizacji, dostosowania wymagań oraz oceniania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  • 23 przygotowane przez specjalistów Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, m.in. dla dziecka słabosłyszącego, autystycznego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.


  Zeszyt 2

  • Praktyczne materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną:
  • 64 gotowe scenariusze zajęć - rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, i innych o charakterze terapeutycznym,
  • komplet praktycznych materiałów dla rodziców – ulotki informacyjne, skrypty rozmów indywidualnych, przykładowe scenariusze spotkań Grupy Wsparcia, oraz opracowane przez praktyków wskazówki i ćwiczenia do pracy z dzieckiem w domu,
  • 350 ćwiczeń usprawniających procesy poznawcze z wykorzystaniem różnych metod - od kinezjologii edukacyjnej, poprzez wpływ sytuacyjny, ruch rozwijający, aż po integrację sensoryczną i behawioralną.

  więcej informacji: http://www.raabe.com.pl/sklep---karta-produktu/art,3346,teczka-pracy-z-dziecmi-i-mlodzieza-z-orzeczeniem-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego.html