shadow
czwartek, 14 listopad 2013 08:33

Zestaw narzędzi diagnostycznych „Czy mogę już iść do szkoły? Diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu”

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Zestaw narzędzi diagnostycznych „Czy mogę już iść do szkoły? Diagnoza gotowości szkolnej dziecka z uszkodzonym narządem słuchu”
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

  Zestaw  całkowicie uwzględnia nową podstawę programową wychowania przedszkolnego zawartą w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Narzędzia te składają się z 5 zeszytów:

  • Zeszyt wstępny – zawiera Kwestionariusz wywiadu środowiskowego, Kwestionariusz obserwacji pt. Dojrzałość społeczna dziecka z wadą słuchu rozpoczynającego naukę szkolną, Kartę orientacyjnego badania lateralizacji oraz opis wszystkich narzędzi.
  • Zeszyt nr 1 – Kwestionariusz do badania gotowości do nauki czytania i pisania
  • Zeszyt nr 2 – Kwestionariusz do badania gotowości do uczenia się matematyki
  • Zeszyt nr 3 – Sprawność językowa dziecka z uszkodzonym narządem słuchu rozpoczynającego naukę szkolną
  • Zeszyt nr 4 – Kwestionariusz do badania artykulacji.
  •  

  Większość zadań stawianych dziecku nie wymaga od niego odbierania mowy w jakiejkolwiek formie ani mówienia. Zadania przeznaczone dla dziecka są całkowicie bezsłowne. W razie trudności w rozumieniu poleceń rysunkowych dopuszcza się możliwość dokonania dodatkowego objaśnienia za pomocą sposobu porozumiewania się zrozumiałego dla dziecka (mowy ustnej, języka migowego, systemu językowo-migowego, gestów naturalnych, metody fonogestów lub innych metod). Wyjątek stanowi kwestionariusz sprawności językowej, którego zadaniem jest sprawdzenie, na ile poprawnie i w jakim zakresie badane dziecko posługuje się językiem polskim. Używa się tu mowy dźwiękowej i języka ojczystego. Kwestionariusz  ten  również służy do zbadania, czy dziecko porozumiewa się innymi metodami komunikacji, jakimi i w jakim zakresie.

   

              Narzędzia te przeznaczone są dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistów zajmujących się diagnozowaniem gotowości szkolnej. Powinni oni znać badane dziecko i mieć kontakt z jego rodziną. To znacznie ułatwi diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka.

   

              Zestaw prezentowanych narzędzi został zweryfikowany w praktyce, która wykazała, że doskonale się sprawdza. Jest atrakcyjny dla dzieci, prosty w obsłudze, łatwy w użyciu i sprawdza kluczowe umiejętności potrzebne dziecku do podjęcia nauki szkolnej.

   

  Zestaw ten sprawdza się nie tylko w przypadku dzieci z wadą słuchu, ale również można diagnozować nim inne dzieci (np. z autyzmem, z trudnościami w porozumiewaniu się) dla których standardowe narzędzia są zbyt skomplikowane.


              Szczegółowy opis badań przeprowadzonych  z wykorzystaniem opisanych narzędzi, ich wyników oraz wniosków z nich płynących znajduje się w publikacji: Katarzyny Bieńkowskiej „Gotowość szkolna dziecka z uszkodzonym narządem słuchu” wyd. APS, 2013.