shadow
wtorek, 17 grudzień 2013 08:19

Praca w klasie integracyjnej 1-3, Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej - Flis Renata

Napisał 

Dodatkowe informacje

  • Tytuł: Praca w klasie integracyjnej 1-3, Materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej
  • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

    Książka jest owocem dwunastoletniej pracy Autorki w dziedzinie integracji. Zawarte w niej uwagi, spostrzeżenia i propozycje rozwiązań metodycznych zostały wypracowane, wdrożone i sprawdzone w trakcie codziennej pracy z dziećmi. Autorka wybrała te materiały, które okazały się najskuteczniejsze w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

    Problematyka pracy w klasie integracyjnej została omówiona w trzech obszarach: współpraca nauczycieli, wybrane metody i formy pracy oraz współpraca z rodzicami. W aneksie zamieszczono słowniczek terminów psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych, wybrane dokumenty regulujące
    i wspierające organizację klas integracyjnych oraz przewodnik po specjalistycznej literaturze z zakresu integracji.


    Wydanie I, Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza Impuls