shadow
wtorek, 17 grudzień 2013 08:26

Praca w klasie integracyjnej 4-6, Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum - Grygier Urszula

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Praca w klasie integracyjnej 4-6, Materiały pomocnicze dla klas IV-VI i gimnazjum - Grygier Urszula
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

  Książka jest próbą przekazania doświadczeń wielu lat pracy w klasach integracyjnych, w których Autorka pracowała jako pedagog specjalny. Podane propozycje są zbiorem praktycznych wskazówek, które nauczyciele klas IV-VI oraz gimnazjum mogą zastosować w całości lub zmodyfikować, dostosowując do danej klasy i specyfiki placówki oświatowej. Szczególne miejsce zajmuje tematyka mówiąca o współpracy nauczycieli pracujących razem w klasie integracyjnej. Autorka proponuje sprawdzone rozwiązania w zakresie budowania podczas zajęć właściwego systemu podziału ról i aktywności między nauczycielem przedmiotu i nauczycielem wspomagającym.

  Pozycja ta jest próbą odpowiedzi na zgłaszane – podczas prowadzonych dla nauczycieli szkoleń lub z okazji konferencji poświęconych integracji – różnorodne wątpliwości i trudności związane
  z pracą w klasach integracyjnych.

   

  KSIĄŻKA Z DOŁĄCZONĄ PŁYTĄ CD!

   

  (na płytce znajdują się wybrane dokumenty regulujące i wspierające organizację klas integracyjnych, podstawa programowa kształcenia ogólnego, podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym)


  SPIS TREŚCI

   

  Wprowadzenie

  Od Autorki

   

   

  Rozdział 1

  Współpraca nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych

   

  Program współpracy nauczyciela przedmiotu z nauczycielem
  wspomagającym

  Obszary wspólnego działania

  Plan działań podejmowanych przez nauczyciela przedmiotu i nauczyciela
  wspomagającego

  Wysokie wymagania. Cechy jakie szczególnie powinni rozwijać
  nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych

  Zadania nauczyciela wspomagającego

  Dokumentacja prowadzona przez nauczyciela wspomagającego

  Zeszyt obserwacji

  Fragmenty zeszytu obserwacji ucznia

  Archiwum prac dzieci

  Zeszyt korespondencji z rodzicami

  Pomoce do pracy na lekcjach lub zajęciach indywidualnych

  Fragmenty rozkładów materiałów z uwagami nauczyciela wspomagającego

  Rozkład materiału klasa VI — przyroda (fragmenty)

  Rozkład materiału biologii w I klasie gimnazjum (fragmenty)

  Rozkład materiału z matematyki II etap edukacyjny (fragmenty)

  Rozkład materiału biologii w II klasie gimnazjum (fragmenty)

  Plan terapii indywidualnej dla ucznia autystycznego — D. Bąk, K. Pelc

   

   

  Rozdział 2

  Wybrane metody i formy pracy w klasach integracyjnych
  na drugim etapie szkoły podstawowej i w gimnazjum

   

  Neurolingwistyczne programowanie — przydatny punkt widzenia

  Ocenianie

  Praca w grupach

  Metoda projektu

  „Zwiedzamy Afrykę”. Projekt zrealizowany w klasie VI — przyroda
  U. Grygier

  „Poznajemy środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy”. Projekt zrealizowa-
  ny w klasie II gimnazjum — biologia ze ścieżką regionalną — U. Grygier

  Drama

  „Kraków pełen tajemnic”. Konspekt lekcji przyrody klasa IV — U. Grygier,
  J. Janczy-Knyziak

  „Wyruszamy na grzyby”. Konspekt lekcji przyrody klasa V — U. Grygier,
  M. Szewczyk

  „Jak dżdżownica przystosowała się do życia w glebie?”. Konspekt lekcji
  przyrody klasa VI — U. Grygier, M. Szewczyk

  „Porosty — organizmy symbiotyczne”. Konspekt lekcji biologii klasa I
  gimnazjum — U. Grygier, M. Gadomska

  „Sanderus i jego relikwie, czyli mechanizm reklamy”. Scenariusz lekcji
  języka polskiego w klasie integracyjnej — U. Żyła, B.Borońska

  Modelowanie

  „Skład i rola krwi”. Konspekt lekcji biologii klasa II gimnazjum — U. Grygier,
  B. Górczyńska

  Zajęcia pozalekcyjne

  Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem działań twórczych
  klasa IV — U. Grygier

  Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem działań twórczych
  klasa VI — U. Grygier

  Scenariusz zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem działań twórczych
  klasa I gimnazjum — U. Grygier

  „Spotkania Ekologiczne — Nasze domowe ogrody”. Plan zajęć koła
  ekologicznego — szkoła podstawowa — U. Grygier

  „Spotkania Ekologiczne — Zdrowie na talerzu”. Plan zajęć koła ekologicznego
  — gimnazjum — U. Grygier

  Wybrane scenariusze zajęć wykorzystujących inne metody nauczania

  „Co wiemy o plechowcach” Konspekt lekcji przyrody w klasie VI
  U. Grygier, M. Gadomska

  „Różnorodność w świecie ryb”. Konspekty lekcji przyrody w klasie VI
  U. Grygier, M. Gadomska

  „A letter to our new penfriend”. Konspekt z języka angielskiego w klasie VI
  I. Konopka, A. Rumińska

  „Ptaki — latające kręgowce”. Konspekt lekcji przyrody w klasie VI
  D. Trojanowska-Izmaiłow, A. Rumińska

  „Wędrujemy szlakami matematyczno-przyrodniczymi po parkach narodowych Polski”. Przygotowanie do sprawdzianu kompetencyjnego po klasie VI
  I. Chytry, A. Rumińska

   

   

  Rozdział 3

  Współpraca z rodzicami dzieci z klas integracyjnych na drugim etapie edukacyjnym i w gimnazjum

   

  Rodzice w szkole. Goście i gospodarze

  Podstawy dobrego porozumienia

  Nie tylko imprezy okolicznościowe

  „Spotkanie z poezją z jesiennego listka”. Scenariusz spotkania z rodzicami
  klasy II gimnazjum

  „Zapraszamy do stołu — domownicy i goście Soplicowa”. Scenariusz lekcji otwartej z udziałem rodziców — U. Żyła, K. Lubieniecka, B. Płużek

  Drama z rodzicami — trudne ale możliwe

  „Podróż na szczęśliwą wyspę”. Konspekt zajęć z udziałem rodziców dla
  II etapu edukacyjnego

  „Nasze zainteresowania”. Konspekt zajęć z udziałem rodziców dla III etapu edukacyjnego

  Mamy się czym pochwalić

  A gdyby poprosić rodziców?

  Nowe spotkania

  Plan współpracy z rodzicami II i gimnazjum

   

   

  Aneks (dostępny na CD)

   

  Wybrane fragmenty dokumentów regulujących i wspierających organizację
  klas integracyjnych

  Podstawa programowa kształcenia ogólnego

  Podstawa programowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu umiarkowanym i znacznym

   

  Przewodnik po specjalistycznej literaturze z zakresu integracji


  Wydanie I, Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza Impuls