shadow
wtorek, 17 grudzień 2013 08:42

Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - Smykowska Dorota

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim - Smykowska Dorota
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

  Publikacja ma głównie charakter praktyczny. Przygotowane materiały metodyczne obejmują propozycje pracy z uczniami w zakresie nauczania języka polskiego historii, geografii, a także scenariusze zajęć do wychowania do życia w rodzinie i przykłady zajęć bibliotecznych. Interesującą propozycją mogą być także scenariusze zajęć przedstawiające państwa Unii Europejskiej i jedno
  z wybranych państw unijnych – Hiszpanię. Scenariusze zajęć mają za zadanie ukazać także metody aktywizujące, które przez wprowadzenie efektu zaciekawienia, nowości, zabawy uatrakcyjniają zajęcia i przez to zwiększają zaangażowanie uczniów.

  Książka jest kierowana zarówno do nauczycieli, którzy dopiero rozpoczynają pracę z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, jak również do tych z bogatym już doświadczeniem, z nadzieją, że podzielą się oni z autorką swoimi uwagami na temat przydatności proponowanych materiałów.


  Spis treści:

   

  Wstęp

   

  Część pierwsza

   

  Materiały metodyczne do nauczania języka polskiego

   

  Inscenizacja na lekcji języka polskiego

  Informacja autobusowa – inscenizacja tekstu literackiego

   

  Czytanie ze zrozumieniem

  Przykłady ćwiczeń

  Największy skarb – scenariusz lekcji języka polskiego z wykorzystaniem legendy

   

  Korelacja międzyprzedmiotowa

              Jesień wokół nas – scenariusz lekcji języka polskiego jako przykład zastosowania korelacji

   

  Praca z lekturą

              Metoda problemowa w opracowaniu lektury W pustyni i w puszczy

              Scenariusz lekcji na temat oceny postępowania Stasia – głównego bohatera powieści
  W pustyni i w puszczy

              Pozostałe zagadnienia programowe, jednostki tematyczne, główne problemy i cele lekcji języka polskiego objęte nauczaniem problemowym

   

  Zeszyt lektur

              Wzór 1 – klasa IV

              Wzór 2 – klasa V i VI

              Wzór 3 – klasa V i VI

              Wzór 4 – klasy gimnazjalne

   

  Lekcje w bibliotece

              Poznajemy bibliotekę szkolną i bohaterów naszych książek – scenariusz lekcji w bibliotece – klasa IV

              Książka to mój przyjaciel, nie tylko na deszczowe dni – scenariusz lekcji w bibliotece – klasa V

              Książki i ich bohaterowie – scenariusz lekcji w bibliotece – klasa VI

              Jak powstaje książka – scenariusz lekcji w bibliotece  - klasa I gimnazjum

   

  Edukacja czytelnicza

              Czasopisma jako źródło informacji i rozrywki, podział prasy – scenariusz przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja czytelnicza

  Wartości poznawcze i wychowawcze książki – referat opracowany dla rodziców w ramach ich pedagogizacji

  Kwestionariusz ankiety nr 1 - czytelnictwo dzieci (ankieta dla rodziców)

  Kwestionariusz ankiety nr 2 – oddziaływanie środowiska rodzinnego na czytelnictwo dzieci (ankieta dla uczniów)

  Kwestionariusz ankiety nr 3 – czytelnictwo dzieci (ankieta dla uczniów)

   

  Gry i zabawy dydaktyczne

              Przykłady gier i zabaw dydaktycznych

   

  Badanie wyników kształcenia z zakresu języka polskiego

              Propozycja tekstu wiadomości z języka polskiego opracowanego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klasy II gimnazjum

              Propozycja sprawdzianu opracowanego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, przeznaczonego do realizacji na koniec I semestru klasy VI szkoły podstawowej

   

  Część druga

   

  Materiały metodyczne do nauczania geografii

  Film jako źródło wiedzy na lekcji geografii

              Charakterystyczne krajobrazy Sahary – scenariusz lekcji geografii

   

  Unia Europejska

              Europo, witamy Cię! Europo, powitaj nas! – scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja europejska

   

              Buenos dias, Hiszpanio! – scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja europejska

   

  Część trzecia

   

  Materiały metodyczne do nauczania historii

   

  Zasada korelacji w nauczaniu historii

              Wielcy Polacy na obczyźnie – scenariusz zajęć z historii

   

  Przeźrocza udźwiękowione jako szczególny rodzaj pomocy dydaktycznej na lekcjach historii

              Najazd Niemców na Polskę w 1939 roku – scenariusz przeźroczy udźwiękowionych przeznaczonych na lekcję historii

              Polacy na frontach II wojny światowej – scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

              Planowe wyniszczanie narodu polskiego - scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

              Naród polski w walce z okupantem –  scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

              Powstanie warszawskie - scenariusz przeźroczy udźwiękowionych na lekcję historii

   

  Propozycja tekstu wiadomości z historii opracowanego dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do klasy II gimnazjum

   

  Część czwarta

   

  Materiały metodyczne do nauczania wychowania do życia w rodzinie

   

  Edukacja parorodzinna

              Rola rodziny w życiu człowieka – scenariusz zajęć opracowany dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej specjalnej przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja parorodzinna

              Miłość, wzajemny szacunek, pomoc i troska – scenariusz zajęć opracowany dla uczniów gimnazjum specjalnego przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja parorodzinna

              Dom rodzinny domem z moich marzeń – scenariusz zajęć opracowany dla uczniów gimnazjum specjalnego przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja parorodzinna

   

  Edukacja filozoficzna i prozdrowotna

              Drogę do dorosłości chcę przejść bezpiecznie – scenariusz zajęć przeznaczony do realizacji na ścieżce przedmiotowej: edukacja filozoficzna i prozdrowotna

   

  Część piąta

   

  Materiały opracowane dla rodziców w ramach ich pedagogizacji

   

  Agresja – rodzaje, przyczyny i sposoby jej eliminowania – referat opracowany dla rodziców w ramach ich pedagogizacji 


  Wydanie I, Kraków 2006, Oficyna Wydawnicza Impuls