shadow
poniedziałek, 13 styczeń 2014 13:00

Program „Play Time/ Social Time”. Jak organizować pracę grupy, żeby uczyć umiejętności społecznych

Napisał 

Dodatkowe informacje

 • Tytuł: Program „Play Time/ Social Time”. Jak organizować pracę grupy, żeby uczyć umiejętności społecznych
 • Ogólna charakterystyka/ Opis narzędzia:

   

  Samuel L. Odom, Scott R. McConnell, Michaelene Ostrovsky, Carla Peterson, Annette Skellenger, Richard Spicuzza, Lynette K. Chandler, Mary A. McEvoy, Patty C. Favazza

   

   

  Program „Play Time/ Social Time” jest skierowany do dzieci z niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 5(6) lat, które uczestniczą w edukacji specjalnej, chodzą do masowego przedszkola, przedszkola integracyjnego, lub uczestniczą w innej formie dziennej edukacji przedszkolnej. Zaproponowane procedury i zajęcia mogą być również zastosowane wobec dzieci z grupy zagrożonej problemami rozwojowymi lub wobec dzieci z opóźnieniami w rozwoju, które mają znaczące braki w rozwoju umiejętności społecznych. Dodatkowo, program został stworzony w taki sposób, by włączać do jego realizacji dzieci, które rozwijają się normalnie, lub dzieci, które są niepełnosprawne, ale które znajdują się na adekwatnym do wieku poziomie rozwoju umiejętności społecznych. Rówieśnicy dzieci z niepełnosprawnością uczestniczą we wszystkich fazach interwencji, służąc zarówno jako „modele” prawidłowych zachowań, jak i jako partnerzy interakcji dzieci, do których w głównej mierze skierowane jest oddziaływanie. Program został zaprojektowany z myślą o pedagogach specjalnych pracujących z małymi dziećmi, ale może być on również zastosowany przez nauczycieli w zwykłych przedszkolach lub przez wolontariuszy (pracujących ze wsparciem nauczyciela) w wielu sytuacjach edukacyjnych.

  Program „Play Time/ Social Time” może być używany do tego, by uczyć specyficznych umiejętności społecznych dzieci w wieku przedszkolnym: zarówno tych, które mają opóźnienia w rozwoju bądź niepełnosprawność, jak i tych, których rozwój jest w normie. Umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne to takie społeczne zachowania, których dzieci używają do tego, by rozpocząć lub podtrzymać kontakt z rówieśnikami. W zaproponowanym programie dzieci są uczone sześciu podstawowych umiejętności społecznych:

  1. Dzielenia się  - oferowanie zabawek lub innych materiałów, żeby zainicjować zabawę lub interakcję,
  2. Wytrwałości –podtrzymywanie wysiłku, żeby zainicjować kontakt z drugą osobą,
  3. Proszenia, o podzielenie się [przedmiotem] – proszenie innych dzieci o zabawki po to, by zainicjować zabawę lub interakcję,
  4. Organizowania zabawy – proponowanie pewnych aktywności lub tematów zabawy innym dzieciom,
  5. Zgadzania się – zgadzanie się z innymi lub okazywanie pozytywnej reakcji na próbę zapoczątkowania interakcji ze strony innych,
  6. Pomagania – pomaganie innym lub proszenie o pomoc inne dzieci.

  Program proponuje ustrukturalizowane zajęcia zabawowe, podczas których nauczyciel werbalnie zachęca dzieci do używania umiejętności społecznych w celu zwiększenia zadowolenia z kontaktów z innymi. Społeczne interakcje są czymś więcej niż „wspólnym bawieniem się”. (Do celów tego programu „interakcja społeczna” definiowana jest jako bezpośrednia wymiana zachowań między dwojgiem lub większą liczbą dzieci). Podczas interakcji społecznej, dzieci mogą rozmawiać ze sobą, wymieniać się materiałami (zabawkami), brać udział na zmianę w pewnej czynności. We wszystkich tych przypadkach identyfikuje się  interakcje społeczne, ponieważ dzieci dopasowują się do siebie wtedy kiedy rozmawiają lub robią coś razem.

  Celem tego programu interwencyjnego jest również podwyższenie kompetencji społecznej małych dzieci, które mają opóźnienia w rozwoju lub niepełnosprawność. Kompetencja społeczna jest pewnym ogólnym terminem określającym całościowo jakość dziecięcych zachowań społecznych w sytuacji niekierowanej zabawy. Ewaluacja i ocena kompetencji społecznej jest oparta na szeroko zakrojonej obserwacji zachowań społecznych dziecka i obserwacji częstotliwości z jaką dziecko wchodzi w interakcje z rówieśnikami. Obserwacja ta jest bardziej jakościowym sposobem oceny (przeprowadzanej przez nauczycieli, rodziców, rówieśników i przez inne osoby), obejmującym liczbę, typ, dopasowanie i różnorodność zachowań społecznych, które dziecko przejawia w jednej lub w wielu sytuacjach społecznych.

  Czas realizacji programu zaplanowany jest na 100 dni i składa się z kilku faz, w których ćwiczy się z dziećmi wymienione wcześniej umiejętności. Każdorazowo zajęcia trwają 15-20 minut i polegają na zabawie tematycznej (według podanego scenariusza) w parach: dziecko zdrowe – dziecko z niepełnosprawnością. Zajęcia powinny być prowadzone codziennie.


              Nauczyciele wychowania przedszkolnego mogą realizować program „Play Time/ Social Time” po odbyciu szkolenia dotyczącego programu i we współpracy z autorami polskiej adaptacji programu – Dr hab., prof. APS Grzegorzem Szumskim i dr Joanną Smogorzewską. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

  Termin najbliższego szkolenia: 29.01.2014r., godz. 18.00

  Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej, ul. Szczęśliwicka 40, Warszawa, s. 3429 (budynek C, p. IV).

  Dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski

  Dr Joanna Smogorzewska,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.