shadow
poniedziałek, 21 grudzień 2015 10:55

Praca magisterska Anny Stec napisana pod kierunkiem Dr Elżbiety Wojtasiak: „Listy do Młodego Nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej wskazówką dla współczesnych pedagogów

Napisał 

Praca magisterska Anny Stec napisana pod kierunkiem Dr Elżbiety Wojtasiak:

„Listy do Młodego Nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej wskazówką dla współczesnych pedagogów

 


 

Streszczenie
Niniejsza praca prezentuje życie i działalność naukowo-społeczną Marii Grzegorzewskiej. Porusza tym samym znaczenie godności ludzkiej, wypływającej z wartości poznawczej człowieka jako osoby. Profesor Grzegorzewska na bazie swojej wieloletniej nauczycielskiej praktyki dzieli się z młodymi nauczycielami doświadczeniem, refleksjami i wewnętrznymi spostrzeżeniami. Autorka pragnie życzliwym słowem i wskazówką zarazem pomóc nauczycielowi, który zaczyna swoją zawodową pracę. „Listy do Młodego Nauczyciela” Marii Grzegorzewskiej stają się tym samym wielopokoleniową „wskazówką miłości” scalającą grono pedagogiczne.
Twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej snuje rozważania na temat pedagogiki specjalnej oraz pedeutologii. Widzi bowiem w niepełnosprawnym wychowanku człowieka, który pragnie żyć na miarę swoich możliwości i potrzeb. Dostrzega tym samym ogromną rolę nauczyciela-wychowawcy w stymulowaniu rozwoju ucznia.
Listowne zapiski prof. Marii Grzegorzewskiej ani nie nużą współczesnego czytelnika ani nie odrywają go od realnych problemów aktualnie istniejącej rzeczywistości.
Title: „Letters to a Young Teacher” Marii Grzegorzewskiej as quidence for modern educationists.
Key words: disability, disabled student, special education, special educator, teacher, pedeutology, vocation as a teacher, “Letters to a Young Teacher”